Bihać II

Optužnicom Tužilaštva za ratne zločine KTO 2/14 od 9.10.2014[1], optuženi Svetko Tadić tereti se da je u drugoj polovini septembra 1992. godine na teritoriji opštine Bihać (BiH) kao pripadnik vojske Republike Srpske zajedno sa Zoranom Tadićem, Zoranom Bergom, Željkom Babićem i Goranom Mihajlovićem izvršio ratni zločin protiv civilnog stanovnišva.

Prema optužnim navodima optuženom Tadiću na teret se stavlja da je u jutarnjim časovima 23. septembra 1992. godine, zajedno sa  Zoranom Tadićem, Zoranom Bergom, Željkom Babićem i Goranom Mihajlovićem u zaseoku Mešići (selo Orašac) lišio života civile Safiju Mešić, Ibrahima Mešića, Havu Mešić i Minu Hrnjicu i pokušao da ubije Šaćira Mešića. Optužnica dalje tereti Tadića da je istog dana, u zaseoku Đule (Orašac) sa Zoranom Tadićem i drugim pripadnicima policije RS lišio života Rešida Šahinovića. Optuženom se takođe na teret stavlja da je istog dana u mestu Duljci zajedno sa  Zoranom Tadićem, Jovicom Tadićem, Zoranom Bergom, Željkom Babićem[2], Đurom Tadićem[3], Slobodanom Đurićem i Gojkom Đurićem[4] lišio života 18 civila[5] koji su bili na radnoj obavezi branja šljiva.

Prvostepeni postupak je u toku.
[1]          Tekst optužnice dostupan je na adresi http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2015/03/Bihac_II_-optuznica_Svetko_Tadic.pdf.

[2]          Zoran Tadić, Jovica Tadić, Zoran Berga i Željko Babić su na osnovu Sporazuma o priznanju krivice za isto krivično delo pravosnažno osuđeni pred Kantonalnim sudom u Bihaću.

[3]          Đuro Tadić pravnosnažno je osuđen presudom Apelacionog suda u Beogradu KŽ1 PO2 4/14 od 12.12.2014. godine.

[4]          Slobodan Đurić i Gojko Đurić preminuli su pre pokretanja postupka.

[5]          Tom prilikom ubijeni su Hasa Nasufović, Bekir Šahinović, Safija Šahinović, Hasnija Šehić, Ismeta Džaferagić, Zejna Šarić, Sadeta Mujić, Muha Dušanović, Meha Dupanović, Aga Dupanović, Šero Rakić, Husa Šarić, Vahida Vojić, Fatima Vojić, Senija Vojić, Aldina Vojić, Sabira Kolaković i Safija Šehić.