Bivši osuđenici – problem socijlnog uključivanja

14. novembar 2014.

Srbija ima znatno veći broj zatvorenika u ukupnoj populaciji u odnosu na razvijene evropske zemlje, a najveći broj osuđenika kaznu izvršava u zatvorenom tretmanu. Svrha služenja kazne jeste uspešna reintegracija osuđenika u društvo, a najidealnija situacija je da se od prvog dana služenja kazne korektivna funkcija kaznenog sistema posmatra kao priprema za slobodu. Slobodu, međutim, osuđenici dočekuju bez adekvatne pripreme za uključivanje u društvo koje podrazumeva da su osposobljeni ili bar prirpemljeni za život u društvenoj zajednici. Često, boravak u zatvoru postaje podsticajan poligon koji ih osposobljava za nova krivična dela, ili za širenje članstva kriminalnih grupa. Srbija je u maju dobila neophodan zakonski okvir koji treba da omogući bolje uključivanje nekadašnjih osuđenika u društvo, a sada joj predstoji da zaista razvije adekvatan sistem podrške. Opširnije…