„Biznis i ljudska prava u Srbiji: Uticaj na ranjive grupe u radnim odnosima i u zajednici“

8. jun 2016.

msf2Sve kompanije, bez obzira na veličinu i granu privrede, utiču na ljudska prava i položaj ranjivih grupa bilo direktno, na svoje zaposlene ili indirektno na primer kroz lanac dobavljača. Okosnica novog socijalnog dijaloga o uticaju privrede na ljudska prava i prekretnica korporativne odgovornosti danas su UN Rukovodeća načela o biznisu i ljudskim pravima iz 2011. godine.Beogradski centar za ljudska prava je 7. juna 2016. organizovao razgovor na temu „Biznis i ljudska prava u Srbiji: Uticaj na ranjive grupe u radnim odnosima i u zajednici“. Učesnici skupa razgovarali su o položaju ranjivih grupa u Srbiji danas, relevantnosti UN načela u Srbiji danas, sa fokusom na uticaj biznisa na ostvarenje prava ranjivih grupa, ljudskim pravima i biznisu u kontekstu evropskih integracija, na koji način biznisi koji poštuju ljudska prava doprinose ostvarenju razvojnih ciljeva, na koji način se u Srbiji biznisi usmeravaju na poslovanje odgovorno prema ranjivim grupama i gde leže najveći izazovi, da li uticaj biznisa na ranjive grupe i zajednice možemo meriti kao i kako kompanije svojim politikama unapređuju položaj ranjivih grupa. 

Pored panelista Brankice Janković, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Tanje Miščević, šefice Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju EU, Jelene Milovanović iz Tim za smanjenje siromaštva Vlade RS, Nevena Marinovića iz Smart kolektiva, Tamare Rašović iz Delta Holding, Mladena Antonijevića Priljeve iz Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Marija Kostić iz Ball Packaging Europe Belgrade ltd, Mario Reljanović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union i Jovane Stopić i Nevene Dičić Kostić iz Beogradskog centra za ljudska prava, u razgovoru su učestvovali predstavnici državnih tela, kompanija, sindikata, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, privrednih udruženja i akademske zajednice.