„Biznis i ljudska prava u Srbiji: Uticaj na ranjive grupe u radnim odnosima i u zajednici“

2. jun 2016.

7. juna 2016. godine Beogradski centar za ljudska prava organizovao je human rights and bisnisotvoreni dijalog „Biznis i ljudska prava u Srbiji: Uticaj na ranjive grupe u radnim odnosima i u zajednici“. Diskusija je doprinela prepoznavanju problema sa kojima se država i poslovna zajednica u Srbiji susreću, ukazala je na postojeće inicijative i dobre prakse, i doprinela zajedničkom cilju unapređenja poštovanja ljudskih prava ranjivih grupa u Srbiji.

U svetu, okosnica novog socijalnog dijaloga o uticaju privrede na ljudska prava i prekretnica korporativne odgovornosti danas su UN Rukovodeća načela o biznisu i ljudskim pravima iz 2011. godine. Cilj nam je bio da učesnici otvorenog dijaloga razgovaraju o relevantnosti UN načela u Srbiji danas, sa fokusom na uticaj biznisa na ostvarenje prava ranjivih grupa:

ljudska prava i biznis u kontekstu evropskih integracija, na koji način biznisi koji poštuju ljudska prava doprinose ostvarenju razvojnih ciljeva, na koji način se u Srbiji biznisi usmeravaju na poslovanje odgovorno prema ranjivim grupama i gde leže najveći izazovi, da li uticaj biznisa na ranjive grupe i zajednice možemo meriti, kako kompanije svojim politikama unapređuju položaj ranjivih grupa i da li time unapređuju svoj položaj na tržištu. 

Za agendu kliknite ovde