Borba protiv diskriminacije po svim osnovama u obrazovnom sistemu Srbije

30. decembar 2011.
 european flag logo centra

 

alt

 

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji u okviru projekta ”Podrška civilnom društvu” koji finasira EU

 Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji

Trajanja projekta: 2011 – 2012

Projekat “Borba protiv svih vidova diskriminacije u obrazovnom sistemu Srbije” koji realizuju Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava pod pokroviteljstvom Evropske unije (EU) sastoji se od tri glavne komponentne : (I) Edukacija i trening (podizanje svesti target grupa u vezi sa ciljevima projekta); (II) Zastupanje (istraživanja i analize situacije, podržka pripremi podzakonskog akta u ovoj oblasti); i (III) Vođenje pravnih postupaka (pravno zastupanje i pomoć žrtvama u slučajevima diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja). Kroz tri komponente projekata realizuju se sledeće projektne aktivnosti:

  • istraživanje i analiza situacije.
  • izrada odgovarajućih priručnika  – za prosvetne inspektore, prosvetne savetnike i uprave škola kao i priručnika za učenike srednjih   škola na temu borbe protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu.
  • treninzi – za inspektore i savetnike, radionice za učenike i tribine za roditelje i uprave škole.
  • zastupanje pred sudom i drugim institucijama u slučajevima diskriminacije.
  • analiza i komentari podzakonskog akta o sprečavanju diskriminacije.
  • završna konferencija.