Bosanska Krupa

20. oktobar 2016.

Optužnicom KTO 5/16 od 26.05.2016. godine, Tužilaštvo za ratne zločine tereti optuženu Ranku Tomić da je kao pripadnica Fronta žena Petrovac pri Petrovačkoj brigadi Vojske Republike Srpske u činu kapetana, sredinom jula 1992. godine, nakon što su pripadici VRS na području mesta Radić (opština Bosanska Krupa, BiH) zarobili ranjenu bolničarku Karmenu Kamenčić, pripadnicu Ključko–sanske čete pri Unsko–sanskoj operativnoj grupi Petog korpusa Armije BiH i predali je pripadnicama „Fronta žena–Petrovac“, optužena Tomić sa ostalim pripadnicama ove grupe odvela je oštećenu do mesta u blizini škole u Radiću gde je oštećenoj pred okupljenim žiteljima mesta naredila da skine svu odeću sa sebe i gola puzi po zemlji što je oštećena i uradila usled čega je zadobila brojne povrede po telu, nakon čega joj je optužena naredila da iskopa samoj sebi grobno mesto, stavila joj granje crnog trna među noge; zajedno sa ostalim pripadnicama grupe tukla leskovim štapovima po telu nakon čega je oštećenoj nožem odsekla kosu i urezala nožem znak krsta na glavi i potom isti znak urezala celom dužinom leđa oštećene, što je kod oštećene uzrokovalo obilno krvarenje, a potom joj je razrezala donji deo uva i naredila joj da peva srpske pesme i da se klanja, i dok je oštećena to radila optužena joj je nogom gurala glavu u goveđu balegu i tukla je lopatom po zadnjici. Nakon toga, prema optužnim navodima, optužena je zajedno sa pripadnicama grupe i tada maloletnim V. Đ. odvela oštećenu Kamenčić u dolinu udaljenu oko 70 metara od prethode lokacije,  gde su oštećenoj naredili da ponovo kopa sebi grobno mesto što je ona započela, ali usled preživljenog mučenja nije mogla da završi, nakon čega je V. Đ. završio kopanje rupe i naredio joj da uđe u rupu i legne na leđa i nakon što je ona to učinila, V. Đ. lišio je oštećenu Kamenčić života hicima iz vatrenog oružja, čime je optužena izvršila ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144 KZ SRJ.

Ovaj predmet dostavljen je Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije iz Kantonalnog suda u Bihaću na osnovu Protokola o saradnji tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine u procesuiranju ratnih zločina.

Prvostepeni postupak je u toku.