Brošura #UspraviSe! da bolje razumete ljudska prava i vladavinu prava

7. марта 2022.

Capture naslovna brošura uspravisePredstavljamo našu novu brošuru #UspraviSe! koja ima za cilj da građanima Srbije, a posebno mladima približi teme vezane za ljudska prava i vladavinu prava.

Brošura je proistekla iz naše edukativne kampanje na društvenoj mreži  Instagram koja je u proteklih par meseci ukazivala na pojmove koja su ključna za postavljanje temelja stabilnog, demokratskog društva i slobodan razvoj svakog pojedinca.

Brošura #UspraviSe! kao i naša kampanja ima za cilj edukaciju i podizanje svesti građana o značaju pitanja koja se tiču ljudskih prava, njihovog uživanja i zaštite.

U brošuri kroz vizuale i tekst približavamo pojmove koji se odnose na to šta podrazumeva vladavina prava, zašto su ljudska prava univerzalna i zašto država mora da ih poštuje i štiti, šta podrazumeva jednakost pred zakonom i pravo na pravično suđenje, koliki je značaj fer i poštenih izbora, šta su diskriminacija i govor mržnje…

Brošura je dostupna na ovom linku.

Online kampanja i brošura #UspraviSe! deo je projekta Unapređenje vladavine prava i kulture ljudskih prava među mladima koji Beogradski centar za ljudska prava realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.