Saopštenje Beogradskog centra za ljudska prava povodom napada na Iliju Vučevića

4. novembar 2019.

Beogradski centar za ljudska prava najoštrije osuđuje napad na Iliju Vučevića do koga je došlo zbog pretpostavke da je homoseksualac. Ovaj napad predstavlja posledicu stanja u kojem se društvo u kome živimo već dugo vremena nalazi. Društvo u kojem su stereotipi i predrasude široko rasprostranjeni, u kojem je socijalna distanca prema određenim društvenim grupama veoma izražena, a diskriminacija nekažnjiva, je društvo u kojem je svako ko je drugačiji ili za koga većina misli da je drugačiji primoran da živi u strahu.

 Beogradski centar za ljudska prava podseća nadležne institucije na neophodnost reagovanja na sve oblike diskriminacije. Povreda dostojanstva i govor mržnje, kojem su pripadnici LGBTI populacije svakodnevno izloženi, kao svoj epilog usled izostanka reakcije nadležnih državnih organa ima upravo ovako drastične povrede ljudskih prava. Takođe, izostankom odgovornosti nosilaca javnih funkcija čijim se izjavama podstiče, ohrabruje ili odobrava diskriminacija i mržnja prema LGBTI osobama, kao i neodgovornošću medija za prenošenje ili neuklanjanje diskriminatornog sadržaja, stvara se klima u kojoj je netrpeljivost i povreda prava društveno prihvatljiva pojava.

Iako su u slučaju napada na Iliju Vučevića napadači brzo indentifikovani, ukoliko su navodi iz medija tačni, Beogradski centar za ljudska prava smatra da je kazna koja im je izrečena na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu za krivično delo teška telesna povreda neadekvatna i da ne ostvaruje svoj preventivni i retributivni karakter. Naime, kako su mediji preneli, na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela napadači su osuđeni na uslovne kazne zatvora i to od godinu dana sa rokom proveravanja od tri godine za napadača koji je naneo teške telesne povrde Iliju Vučeviću i osam meseci sa rokom proveravanja od dve godine za napadača koji je učestvovao u ovom incidentu. Krivičnik zakonik za osnovni oblik krivičnog dela teška telesna povreda propisuje kaznu zatvora od šest meseci do pet godina. Ako se ima u vidu da je ovo delo učinjeno iz mržnje – što predstavlja obaveznu otežavajuću okolnost prilikom odmeravanja kazne, da je učinjeno na javnom mestu pred velikim brojem ljudi i da su po njegovom izvršenju učinioci pobegli, čini se da je u ovom slučaju potcenjena ozbiljnost učinjenog krivičnog dela. 

 Beogradski centar za ljudska prava izražava veliku zabrinutost zbog veoma lošeg položaja manjinskih grupa u Srbiji. Takođe, Centar podseća da je neophodno početi sa doslednom primenom instituta zločina iz mržnje koji je od 2012. godine predviđen kao otežavajuća okolnost u Krivičnom zakoniku, a da je do sada doneta samo jedna presuda u kojoj je ovaj institut primenjen prilikom odmeravanja kazne.

Saopštenje u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

 

ZA BOLJU BUDUĆNOST NEET MLADIH

24. oktobar 2019.

Kao deo globalnog projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji sa ukupno 4,7 miliona evra finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Republike Srbije, organizovana je konferencija pod nazivom “Lokalna saradnja kao odgovor za bolju budućnost mladih koji nisu u obrazovnom sistemu, zaposleni ili na obuci” na kojoj su razmatrana rešenja za bolje razumevanje položaja mladih u NEET situaciji i identifikovanje izazova sa kojima se oni suočavaju. (više…)

Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade za interakciju sa UN mehanizmima 16. i 17.oktobar, Kragujevac

9. oktobar 2019.

Trening_UN mehanizmi_cover  3-01

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije i uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije pozivaju vas da učestvujete na treningu „Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade za interakciju sa UN mehanizmima”, koji će se održati 16. i 17. oktobra u Kragujevcu. (više…)