Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća

24. maj 2019.

Od 1. maja 2019. godine je započet program Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća, podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih (KOMS). U svetlu usvajanja Rezolucije 35/14 od strane Saveta za ljudska prava, koja podstiče države članice na izveštavanje o stanju ljudskih prava mladih kroz Univerzalni periodični pregled, glavni cilj sadašnjeg programa biće osnaživanje organizacija mladih i za mlade u oblasti izveštavanja i mehanizama zaštite ljudskih prava mladih. Beogradski centar će kao koordinator Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava nastojati da prenese svoje iskustvo, kao i metodologiju razvijenu za kreiranje alternativnih izveštaja o stanju ljudskih prava.

Sprovođenje preporuka ugovornih tela UN i Saveta UN za ljudska prava je važno, ne samo zato što je to deo međunarodnih obaveza, već i zato što one bacaju svetlo na goruće probleme koji se pre svega tiču svake pojedine društveno osetljive grupe, ali i stanja ljudskih prava čitavog stanovništva, te tako čine svojevrstan podsetnik za delovanje.

Činjenica da ne postoji posebno ugovorno telo UN-a koje nadzire primenu preporuka za mlade, niti Konvencija koja reguliše položaj mladih, ukazuje na to da je položaj mladih dugo zanemarivan i da je praćenje stanja njihovih prava od ogromne važnosti kako bi se u najkraćem roku sprovele mere usmerene ka poboljšanju njihovog položaja.

Program Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešćaće tokom svog šestomesečnog trajanjadoprineti adresiranju ovog problema kroz treninge podizanja kapaciteta organizacija mladih i za mlade u četiri grada u Republici Srbiji – Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Fokus ovih treninga biće na osnaživanju organizacija za interakciju sa UN mehanizmima i načinima na koji oni mogu biti korišćeni radi unapređenja ljudskih prava mladih.

Za sve informacije u vezi projekta možete pisati na: youth@bgcentar.org.rs

Pismo Komesarke za ljudska prava

15. maj 2019.

 

Komesarka za ljudska prava, gospođa Dunja Mijatović, izrazila je zabrinutost zbog činjenice da je nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika u suprotnosti sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u delu koji se odnosi na nepostojanje mogućnosti uslovnog otpusta za osobe kojima je izrečena doživotna kazna zatvora za određena krivična dela. (više…)

Vladica Ilić za N1: Uvođenje doživotnog zatvora bez prava na uslovni otpust predstavlja kršenje ljudskih prava

9. maj 2019.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona predviđeno je uvođenje kazne doživotnog zatvora umesto dosadašnje zatvorske kazne od 30 do 40 godina. Struka je, međutim, protiv te ideje. Peticiju koju smo inicirali potpisao je veliki broj univerzitetskih nastavnika, sudija, advokata i udruženja. Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava objasnio je u Danu uživo da je ideja peticije, pre svega, bila da se okupi stručna javnost kako bi rekla da uvođenje doživotnog zatvora, bez prava na uslovni otpust, ne samo nesmotreno i nepromišljeno, već i predstavlja kršenje ljudskih prava.  (više…)

СТРУКА ПРОТИВ КАЗНЕ ДОЖИВОТНОГ ЗАТВОРА БЕЗ ПРАВА НА УСЛОВНИ ОТПУСТ

7. maj 2019.

Ми, доле потписани, 

 

Подсећајући да је дужност свих државних органа да поштују одредбе Устава Репубике Србије,[1] Међународног пакта о грађанским и политичким правима,[2] Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода,[3] Конвенције против мучења и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака[4] и других потврђених међународних уговора, као и правила међународног обичајног права, којима је мучење, нечовечно или понижавајуће поступање или кажњавање забрањено у свим околностима. (više…)

Održane CoolTour Tube radionice za mlade u Beogradu

23. april 2019.

U periodu od 6. do 21. aprila u prostorijama Kuće ljudskih prava u Beogradu održane su tri dvodnevne radionice za mlade izbeglice i mlade iz lokalne populacije.  Radionice su deo CoolTour Tube programa koji je deo projekta Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji koji Beogradski centar za ljudska prava sprovodi uz podršku kancelarije UNHCR. (više…)