Pravo na azil u Republici Srbiji – periodični izveštaj za oktobar-decembar 2016

9. februar 2017.

Beogradski centar za ljudska prava u okviru projekta „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji“ pruža besplatnu pravnu pomoć i prati stanje u oblasti izbegličkog prava u Republici Srbiji. Beogradski centar ulaže napore u cilju podizanja svesti građana i institucija o položaju tražilaca azila i izbeglica, i promoviše rešenja za probleme uočene u praksi.

Izveštaj koji je pred vama odnosi se na period od oktobra do decembra 2016. godine i u njemu su izneti samo oni podaci koji su relevantni za taj period, dok će sveobuhvatnija analiza propisa i prakse za 2016. godinu biti  objavljena u izveštaju Pravo na azil u Republici Srbiji u 2016. godini, početkom 2017. godine. 

Izveštaj možete preuzeti ovde.

Okrugli sto „Izazovi u radu sa decom izbeglicama“

21. decembar 2016.

Sonja- okrugli sto SOS decija selaPovodom 18. decembra, Međunarodnog dana Migranata, SOS Dečija sela organizovala su 15.12.2016. godine u Beogradu okrugli sto „Izazovi u radu sa decom izbeglicama“, sa ciljem okupljanja stručnjaka koji se bave podrškom deci na terenu, razmene njihovih iskustava i definisanje generalnih preporuka za unapređenje budućeg rada. Predstavnica Beogradsklog centra za ljudska prava, Sonja Tošković moderirala je Panel posvećen unapređenju  Pravnog okvira. Učesnici okruglog stola, predstavnici nevladinih organizacija i državnih institucija, su kroz rad u dve tematske grupe došli do zaključaka koji bi trebalo da doprinesu boljem odgovoru na izbegličku krizu u budućnosti. Medjusektorska saradnja vladinog i nevladinog sektora je neophodna kako bi se obezbedila efikasnija zaštita dece. Mnogo toga je urađeno u odnosu na prošlu godinu, kada je u pitanju zaštita dece izbeglica, ali postoje izazovi na kojima je potrebno raditi u budućnosti.

Predstavljena Analiza ustavnopravnog položaja javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa predlozima za njegovo unapređenje

19. decembar 2016.

15591274_1894682600764455_982651818156829877_oU petak, 16. decembra 2016. godine u Medija centru Beogradski centar za ljudska prava i Misija OEBS-a u Srbiji održali su konferenciju za novinare na kojoj je predstavljena Analiza ustavnopravnog položaja javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa predlozima za njegovo unapređenje. Tekst Analize sačinili su eksperti dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Srbije, dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu i dr Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca, uz pomoć pravnog tima Beogradskog centra za ljudska prava. Nakon izrade nacrta teksta Analize, u cilju uključenja stručne javnosti u proces izrade konačnog teksta održana su četiri okrugla stola u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, na kojima je nacrt predstavljen. Svi komentari i predlozi analizirani su s dužnom pažnjom, nakon čega je tekst izmenjen i dopunjen.

Tekst Analize nastao je kao rezultat aktivnosti na projektu Beogradskog centra za ljudska prava „Analiza ustavnog položaja javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene“, koji je podržala Misija OEBS-a u Srbiji.

Tekst Analize možete preuzeti ovde.

Lisabonski forum „Migracije i ljudska prava: Kako izgraditi efikasnu kolektivnu akciju? Najbolje prakse i iskustva u Evropi i Mediteranu“

30. novembar 2016.

31071035452_7f941eda8c_k

Beogradski centar za ljudska prava učestvovao je na 22 Lisabonskom Forumu održanom 24. i 25. novembra 2016. godine, u organizaciji North- South Centra Saveta Evrope, koji je bio posvećen temi  Migracije i ljudska prava. Predstavnica Beogradskog centra za ljudska prava, Sonja Tošković imala je priliku da govori o migracijama u Republici Srbiji, na panelu koji je bio posvećen temi ostvarivanja ljudskih prava ljudi koji migriraju.

Ovogodišnji Lisabonski forum bio je posvećen promociji dijaloga i saradnje između zemalja na severu i jugu, da podsticanju soldiranosti i podizanju svesti o međuzavisnosti i neophodnosti saradnje među državama, u kontesktu upravljanja migracijama i izazovima izbegličke krize koja je zadesila Evropu, ali i druge zemlje sveta. Ideja je, takođe, da se kroz konstruktivni dijalog proširi razumevanje globalne dimenzije migracione krize i da se unapredi saradnja na regionalnom i međunarodnom nivou, pre svega kroz razmenu iskustva i dobre prakse država članica Saveta Evrope i partnerskih država južnog Mediterana. 

Zbornik radova „Analiza aktuelnih pitanja u postupcima za ratne zločine“

25. novembar 2016.

Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM pripremili su zbornik radova na temu aktuelnih pitanja u posupcima za ratne zločine u Republici Srbiji.

Zbornik čine tri rada u kojima je analizirana primena instituta saizvršilaštva u predmetima za ratne zločine („Saizvršilaštvo u predmetima ratnih zločina u Srbiji“, Beogradski centar za ljudska prava), mehanizmi za pristup javnosti suđenjima za ratne zločine („Pravo javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine u Srbiji“, Fond za humanitarno pravo) i medijski prikaz događaja u Srebrenici jula 1995. godine, kao i postupak podizanja optužnice za ubistvo bošnjačkih civila u hangaru Kravica kod Srebrenice („Izveštavanja medija o zločinima u Srebrenici i optužnica Tužilaštva za ratne zločine u ovom postupku“, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM).

Zbornik radova pripremljen je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da preuzmu praćenje nacionalnih suđenja za ratne zločine“ koji se uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Evropske unije realizovao u periodu 2014 – 2016. godine.

Zbornik na srpskom jeziku možete preuzeti ovde, a na engleskom ovde.

Izveštaj „Zatvorene granice“

zatvorene graniceOxfam je objavio izveštaj Closed Borders – Zatvorene granice koji je izrađen u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava i drugim partnerima u Srbiji i Makedoniji – Atina, MYLA i La Strada.

Izveštaj analizira uticaj zatvaranja granica na osetljive grupe – žene i decu u Srbiji i Makedoniji i iznosi niz preporuka vladama dve zemlje kao i preporuka upućenih Evropskoj uniji.

U izveštaju Oxfama navodi se da su „nakon zatvaranja granica, sa ciljem da se zatvori put koji vodi preko zemalja Zapadnog Balkana iz Grčke do centralne Evrope, na hiljade izbeglica i drugih migranata sada zatočeni u pravnom limbu, često izloženi ponižavajućim uslovima života. Zatvaranje granica Zapadnog Balkana i ove godine su učinile ljude u pokretu ranjivijim nego pre. Preduzete mere nisu zaustavile ljude da traže život u sigurnosti i dostojanstvu, ali ih jesu prisilile da posegnu za opasnim izlazima iz ove situacije, kao što je traženje pomoći od krijumčara.“

 
Više o izveštaju možete pročitati ovde