Poziv za učešće u pilot programu

21. jun 2017.

02_ukljucivanje_uzivo_logo                 Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog rada, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta organizuje  (više…)

Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

20. jun 2017.

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mladeBeogradski centar za ljudska prava održan je trodnevni trening (17-19.6.2017) za mlade iz Novog Pazara. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava i diskutuju o problemima ostvarivanja ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici. (više…)

Zatvaranje kao krajnja mera – potpuna zabrana zlostavljanja – dijalog sastanci sa predstavnicima pravosudnih funkcija

15. jun 2017.

U okviru projekta Zatvaranje kao krajnja mera – potpuna zabrana zlostavljanja koji je sprovodio  Beogradski centar za ljudska prava u prethodne dve godine, organizovano je osam sastanaka o efikasnoj i delotvornoj istrazi u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju (međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije) na kojima je učešće uzelo više od 220 tužilaca, sudija, poverenika za izvršenje vanzavodskih sankcija i mera, zaposlenih u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, advokata i predstavnika nevladinih organizacija. (više…)