Nulti izveštaj o pravima mladih u Republici Srbiji 2019.

6. februar 2020.

Nulti izvestaj mladi

 

Do sada u Srbiji nije objavljen sveobuhvatan izveštaj koji se bavi ostvarivanjem ljudskih prava mladih. Beogradski centar za ljudska prava već dugi niz godina sprovodi aktivnosti u omladinskom sektoru i radi sa mladima širom Srbije, pa smo, zahvaljujući iskustvu u radu sa mladima i za mlade, kao i komentarima dobijenim od koleginica i kolega omladinskih radnika/ca i svih drugih koji u svoje programe uključuju mlade, uvereni da postoji potreba da se izradi poseban izveštaj o ostvarivanju  ljudskih prava mladih  u Republici Srbiji. Uz to, dugogodišnja praksa Beogradskog centra da izveštava o ljudskim pravima u Srbiji kroz svoje Godišnje izveštaje doprinela je metodologiji izrade ovog Nultog izveštaja, čime se pokreće nova praksa izveštavanja o ljudskim pravima mladih na godišnjem nivou od 2020. godine. 

Preuzmi izveštaj: Nulti-izvestaj-LJPM_net_compressed

 

Utvrđeni indikatori za praćenje primene preporuka ugovornih tela UN za ljudska prava

22. januar 2020.

Platforma logoPlatforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava (Platforma) izradila je indikatore za praćenje primene preporuka koje su Republici Srbiji uputila ugovorna tela UN za ljudska prava. Odabarano je 55 preporuka iz sledećih oblasti ljudskih prava: građanska i politička prava, ekonomska i socijalna prava, prava deteta, rodna ravnopravnost, prava osoba sa invaliditetom, prava LGBTI osoba, zabrana torture, prava izbeglica, migranta i tražilaca azila. Organizacije članice Platforme će upravo kroz utvrđene indikatore pratiti koliko Srbija uspešno primenjuje dostavljene preporuke.  (više…)

Otvaramo konkurs

30. decembar 2019.

Beogradski centar za ljudska prava otvara poziv za angažovanje tri saradnika na projektu „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji“ (Projekat u izvršnom partnerstvu sa kancelarijom UNHCR u Beogradu) za poslove pružanja podrške izbeglicama i tražiocima azila. 

Konkurs se raspisuje za sledeće pozicije: 

  • Pravni zastupnik
  • Savetnik za integraciju – voditelj slučajeva
  • Asistent za integraciju

Opise poslova i potrebne kvalifikacije pogledajte u prilogu. 

Ukoliko ste zainteresovani i mislite da Vaše iskustvo i kvalifikacije odgovaraju opisu pozicija, vašu biografiju i motivaciono pismo možete poslati na hr@bgcentar.org.rs 

Prijave će se obrađivati po pristizanju a biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u najuži izbor. 

Prijave se primaju do 17.1.2020. godine.

Opisi pozicija:

 

Okrugli sto „Primena Zakona o azilu i privremenoj zaštiti u oblasti integracije“

27. decembar 2019.

Okrugli sto u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava na temu „Primena Zakona o azilu i privremenoj zaštiti u oblasti integracije“ održan je u Beogradu 16. decembra 2019. godine. Okrugli sto je otvorio predstavnik kancelarije UNHCR gospodin Hans Friedrich Schodder koji je tom prilikom prisutne upoznao sa predstojećim Globalnim forumom za izbeglice (Global Refugee Forum). (više…)

“Od standarda inkluzije do inkluzije kao standarda”

 

Beogradski centar za ljudska prava je u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Nacionalnom kancelarijom za mlade organizovao događaj “Od standarda inkluzije do inkluzije kao standarda”. Događaj je realizovan uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Misije OEBS-a u Srbiji, 23. decembra 2019. u hotelu Mama Shelter u Beogradu. (više…)