„Savezništvo i podrška inkluziji izbeglica – primeri dobre prakse”

15. decembar 2020.

Onlajn radionica „Savezništvo i podrška inkluziji izbeglica – primeri dobre prakse” održana je u ponedeljak 14. decembra u čast obeležavanja 70 godina Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR).

UNHCR and CRPC 14 12 2020 300dpi (13)Radionicu je organizovao UNHCR zajedno sa partnerima Beogradskim centrom za ljudska prava i Centrom za kriznu politiku i reagovanje (CRPC), i na taj način obeležio sedam decenija postojanja. 

Radionica je bila fokusirana na temu društvene uključenosi izbeglica i tražilaca azila, važnosti vršnjačke podrške, kao i značaja uključenosti različitih aktera u procesu inkluzij, kao što su: obrazovne institucije, omladinske i druge organizacije, kao i učesnici u neformalnom obrazovanju, nastavnici, radnici u kulturi i drugi.

Tokom samog događaja učesnici su imali priliku da pogledaju likovne radove učenika Šeste beogradske gimnazije, kao i radove mladih iz izbegličke popuacije. Takođe je prikazan i animirani film „Bajka” Beogradskog centra za ljudska prava, nastao zahvaljujući zajedničkom angažmanu mladih izbeglica i njihovih vršnjaka iz Srbije. Takođe se diskutovalo i o važnosti vršnjačke podrške ranjivim društvenim grupama.

Ukoliko želite da pogledate naš film „Bajka“ posetite link: https://www.youtube.com/watch?v=7lwHYnftFgg
 
 
UNHCR and CRPC 14 12 2020 300dpi (54) UNHCR and CRPC 14 12 2020 300dpi (104) UNHCR and CRPC 14 12 2020 300dpi (14)

Poziv za seminar za advokate: „Borba protiv nekažnjivosti službenika za dela mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja“

14. decembar 2020.

Logo beli 1Beogradski centar za ljudska prava poziva zainteresovane advokate i advokatice, kao i advokatske pripravnike i pripravnice, da uzmu učešće na seminaru „Borba protiv nekažnjivosti službenika za dela mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja“, koji će se održati u utorak, 22. decembra 2020. godine, od 17 do 20 časova, putem Zoom platforme.

U prvom delu seminara biće predstavljeni važeći međunarodni standardi u oblasti zabrane mučenja (torture) i drugih oblika zlostavljanja, posebno oni koji su proistekli iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i Komiteta protiv mučenja i koji su korisni za zastupanje žrtava pred Ustavnim sudom Srbije i međunarodnim institucijama za zaštitu ljudskih prava. Drugi deo seminara biće posvećen praktičnom sagledavanju ovih standarda, kroz analizu položaja, procesnih ovlašćenja i dužnosti advokata –punomoćnika oštećenog koji je pretrpeo zlostavljanje, javnih tužilaštava i sudova pred kojima su iznete tvrdnje o zlostavljanju, kao i kroz sagledavanje značaja (sudsko)medicinske dokumentacije u dokazivanju ovih dela.

Zainteresovani za seminar svoje učešće mogu prijaviti do ponedeljka, 21. decembra 2020. do 15 časova, putem imejl adrese criminal.justice@bgcentar.org.rs navodeći ime, prezime i advokatsku komoru u kojoj su upisani. Nakon prijave učešća, dobićete potvrdu sa registracionim linkom i potrebnim instrukcijama za učešće na seminaru. 

Za sve dodatne informacije, obratite nam se na criminal.justice@bgcentar.org.rs. 

Program seminara možete pogledati ovde.

“NEETworking“ – Nacionalni dijalog o kvalitetu podrške NEET mladima

13. decembar 2020.
neet workingU utorak 15. decembra 2020. od 10 do 13:30 časova održava se onlajn konferencija “NEETworking“ – Nacionalni dijalog o kvalitetu podrške NEET mladima. Da li ste znali da se čak 234.000 mladih u Srbiji nalazi u NEET položaju – nisu u sistemu obrazovanja, radnom odnosu, niti pohađaju kurseve. Ova kategorija poznata je po skraćenici „NEET mladi“ i oni su u velikom riziku od dugoročne nezaposlenosti i socijalne isključenosti. Stopa NEET mladih u Evropskoj uniji pala je na 12%. Ovaj procenat u Srbiji iznosi 20%. 
 
Cilj nacionalnog dijaloga jeste unapređenje sistema podrške mladima koji pripadaju NEET kategoriji, i to kroz vizuru javnih politika, poboljšanja međusektorske saradnje i inovativnih modela rada. Nacionalni dijalog otvara priliku za razmenu iskustava između organizacija civilnog društva, biznis sektora, državnih institucija i resornih ministarstava, o izazovima sa kojima se susreću NEET mladi u Srbiji, primerima dobre prakse i prilagođavanju pristupa rada promenama koje donosi globalna pandemija COVID-19.
 
Teme koje će tokom događaja biti obrađene:
  • U kojoj meri nam postojeće javne politike i mere pružaju povoljan okvir za rad sa mladima koji pripadaju NEET kategoriji?
  • Koliko je Republika Srbija spremna za program Garancija za mlade?
  • Koliko KOVID-19 utiče na položaj mladih koji se nalaze u NEET kategoriji? 
  • Kako unaprediti međusektorsku saradnju i prepoznati ulogu organizacija civilnog društva u procesu pružanja usluga za mlade
  • Modeli dobre prakse za dosezanje NEET kategorije mladih, aktivnih mera zapošljavanja i praćenja
Konferenciju će otvoriti Ambasador i šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Nj.E. Sem Fabrici.
 
Nacionalni dijalog zajednički organizuju Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za omladinski rad i Beogradski centar za ljudska prava u okviru projekata koje finansira Evropska unija, a sufinansiraju Vlada Republike Srbije i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).
 
Nacionalni dijalog o kvalitetu podrške NEET mladima podržali su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstvo za finansije Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i EU info centra.
 

Održano predavanje na Pravnoj klinici za izbegličko pravo

12. decembar 2020.

Logo beli 2Bojan Stojanović, pravni savetnik Beogradskog centra za ljudska prava, održao je 11. decembra 2020. godine onlajn predavanje na temu Pravo na azil – pravni okvir, praksa i studija slučaja, u okviru Pravne klinike za izbegličkog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predavanje se sastojalo iz tri dela – uvoda i pravnog okvira, studije slučaja i diskusije na temu savremenih izazova izbegličkog prava. U prvom delu predavanja, pravni savetnik Centra je izložio izvore međunarodnog prava relevantne za izbegličko pravo, kao i domaće izvore izbegličkog prava, te je upoznao studente sa postupkom azila u Republici Srbiji i praksom u tom segmentu. U delu predavanja u kojem su razmatrani slučajevi, Stojanović je analizirao predmet Dževdeta Ajaza, državljanina Turske koji je toj zemlji izručen 2017. godine, protivno nalogu o zabrani izručena koji je izdao Komitet UN protiv mučenja. Izložio je i sedam slučajeva koje je pravni tim Beogradskog centra za ljudska prava vodio pred Savetom za štampu protiv Kurira, portala Srbija danas i Blica.

U diskusiji koja se povela nakon predavanja razmatrane su okolnosti vezane za izručenje Dževdeta Ajaza, zatim situacije kršenja odredbi međunarodnog prava od strane pojedinih evropskih država i mogućnosti sankcionisanja tih dela, kao i pitanja vezana za koncept sigurne treće zemlje, koji je ranijih godina bio osnov za odbacivanje zahteva za azil u Republici Srbiji. Studenti su bili zainteresovani i za svakodnevne aktinosti pravnog tima Beogradskog centra za ljudska prava.

Ovom prilikom potvrđen je nastavak dugogodišnje saradnje sa Pravnom klinikom za izbegličko pravo, a Beogradski centar za ljudska prava je poklonio studentima i tridesetak publikacija na srpskom i engleskom jeziku koje se odnose na ljudska prava i izbegličko pravo.

Manifest branitelja i braniteljki ljudskih prava mladih

11. decembar 2020.

Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, donosi

Manifest branitelja i braniteljki ljudskih prava mladih

Mi, branitelji i braniteljke ljudskih prava mladih, obećavamo da ćemo biti aktivne i odgovorne osobe u zajednici, da ćemo se boriti za puno ostvarivanje ljudskih prava svih, poštujući principe i vrednosti navedene u ovom Manifestu, kao i integritet svake jedinke u zajednici. Obećavamo da će naše aktivnosti biti usmerene ka dobrobiti cele zajednice, a posebno dobrobiti svih grupa mladih ljudi, bez obzira na identitet, na njihove karakteristike, nacionalnu, versku, ili bilo koju drugu pripadnost.

Reagovaću na kršenje ljudskih prava, loše prakse i neostvarivanje prava mladih u svojim zajednicama i šire, individualno ili kroz udruživanje sa drugima koji poštuju iste principe i vrednosti. To ću raditi na sledeće načine:

(više…)

Novinarka BIRN-a Natalija Jovanović dobitnica godišnjeg priznanja Kuće ljudskih prava

10. decembar 2020.

kuca ljudskih prava nagradaPovodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra, Kuća ljudskih prava četvrtu godinu za redom dodeljuje priznanje namenjeno pojedincima i pojedinkama koji su tokom protekle godine pokazali izuzetnu posvećenost u oblasti zaštite, poštovanja i promocije ljudskih prava.

Međunarodni dan ljudskih prava ove godine ne predstavlja povod za svečano obeležavanje i proslavu, već ozbiljnu opomenu i podsećanje da ljudska prava i slobode zahtevaju svakodnevnu i neumornu borbu kako bi se sačuvali od globalnog talasa populizma i autoritarizma koji na ljudska prava gledaju ne kao na civilizacijsko dostignuće, već prepreku apsolutnoj i nesputanoj vlasti.

Ovu godinu je obeležilo dalje nazadovanje Srbije u demokratskim procesima, kao i ozbiljni slučajevi kršenja ljudskih prava, naročito za vreme trajanja vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa. Mapa napada na branitelje i braniteljke ljudskih prava, koju je u januaru ove godine pokrenuo Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM  već beleži 82 napada [1].

(više…)