Okrugli sto „Rodna ravnopravnost na tržištu rada“

8. maj 2018.

Predstavnici Beogradski centra za ljudska prava govorili su na okruglom stolu Rodna neravnopravnost na tržištu rada u Srbiji, koji je organizovan od strane UNWOMEN Serbia. Ovom prilikom smo, u cilju boljeg razumevanja uloge nevladinog sektora u ekonomskom osnaživanju žena, ukazali na oblasti koje su od ključne važnosti za ekonomsko osnaživanje zena, a koje zahtevaju zajednički rad države i civilnog sektora. Neke od preporuka odnosile su se na aktuelizovanje fleksibilnog radnog vremena i mera za usklađivanje profesionalnog i porodičnog života, kampanju usmerenu ka ženama u poljoprivredi o njihovim pravima u pogledu nasleđivanja i uknjiženja imovine na njihovo ime, potrebi evaluacije programa aktivnih politika zapošljavanja i favorizovanja programa koji su efikasni iz ugla položaja žena koje se uključuju na tržište rada, korišćenje strategija ciljane komunikacije u cilju rušenja rodnih stereotipa i predsrasuda kao i aktivnom učešću civilnog sektora u akcijama ukazivanja na diskriminatorne prakse po osnovu pola.

Odluka Saveta za štampu u slučaju govora mržnje na internetu

7. maj 2018.

U okviru projekta „Anonimna mržnja“, Beogradski centar za ljudska prava podneo je žalbu Savetu za štampu zbog komentara ispod teksta na Facebook strani lista „Blic“ u kojima su izneti uvredljivi stavovi prema LGBT populaciji i u kojima se poziva na mržnju i nasilje prema LGBT osobama. Savet za štampu doneo je odluku kojom je utvrđena povreda Kodeska novinara Srbije, odnosno tačke 5 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učini sve da izbegne idskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Kompletnu odluku možete pročitati na sajtu Saveta za štampu. 

 

Konferencija „Procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini“, Sarajevo

20. april 2018.

Pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Bojan Stojanović učestvovao je na III međunarodnoj konferenciji „Procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini“, koja je održana 18-19. aprila 2018. godine, u Sarajevu. Konferencija je održana pod sloganom „Usudi se znati“, a u cilju promocije primene međunarodnog prava i pospešivanja suprotstavljanju revizije činjenica utvrđenih prilikom suđenja pred ICTY, a u vezi sa ratnim zločinima i genocidom učinjenim u BiH za vreme rata 1992-95. godine. Takođe, svrha skupa u Sarajevu bilo je i povezivanje mladih pravnika sa prostora bivše Jugoslavije. Govornici su bili sudija Teodor Meron, Mark Harmon, bivši glavni tužilac ICTY i drugi.

U drugom delu konferencije održana je dvodnevna simulacija suđenja za zločin genocida. Njom je predsedavao sudija Teodor Meron, koji je bio predsedavajući Žalbenog veća ICTY. Presuda ICTY, u slučaju Krstić, prva je kojom je Tribunal oglasio krivim neko lice za zločin genocida. Timovi su bili u sastavu studenata sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Justinijan I“ iz Skoplja, zajedno sa mladim pravnicima praktičarima. Bojan Stojanović je, u okviru tima tužilaštva učestvovao na simulaciji suđenja. Mladi pravnici su bili gosti prijema koji je organizovao ambasador Kraljevine Svedske u BiH.

Nakon konferencije, studenti i mladi pravnici, obišli su stratišta u istočnoj Bosni, kao i Memorijalni centar u Potočarima, upoznajući se tako sa utvrđenim činjenicama utvrđenih u slučaju Krstić i razgovarajući sa timom tužilaštva ICTY i žrtvama zločina.

Konferencija je organizovana od strane „Udruženja žrtava i svjedoka genocida’“ i pokreta „Majke enklava Srebrenica i Žepa“. Konferenciju su podržali predstavnici Međunarodnog rezidulanog mehanizma za krivične tribunale, kao pravni naslednik Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (ICTY). 
 
 
IMG-df7b57439b13661591482d3560c29fbf-V    IMG-be9e5020e85ec314481c8c9abee2ad02-V  IMG-ded31472357abee42827c92036d43aee-V

Poziv za ucešće na forum teatar radionicama „Art of integration“

12. april 2018.

30072710_1914358498576677_1276580380801865440_o

Beogradski centar za ljudska prava poziva sve zainteresovane mlade da uzmu učešće u programu “ART OF INTEGRATION – 45 minuta razgovora o integraciji” , čiji će rezult biti forum teatar predstava koja će biti izvođena u osnovnim i srednjim školama širom Srbije. „ART OF INTEGRATION – 45 minuta razgovora o integraciji“ se sastoji iz radionica forum teatra, ali i kreativnih radionica koje koriste crtež i animaciju kao način ekspresije. 

Kome je poziv namenjen?

Formiramo grupu od najviše 15 mladih (od 15 do 25 godina), koji će u svojim školama i fakultetima, zajednicama i radnom okruženju postati zagovarači promena i koji će pronositi izazove i poruke mladih izbeglica na putu njihove integracije. Radionice će biti otvorene za mlade izbeglice i migrante koji su smešteni u prihvatnim centima u Obrenovcu i Krnjači.  Dramsko iskustvo, kao i drugi talenti kao što je pevanje, sviranje, slikanje, su poželjni ali nisu neophodni. 

Način prijave

Za prijavu češća u programu potrebno poslati kratku biografiju i pismo motivacije. 
Kroz pismo motivacije (koje ne treba da bude duže od jedne strane formata A4) bi trebalo odgovoriti na tri ključna pitanja:
1) zašto želite da učestvujete u programu 
2) da li vam je poznato sa kojim izazovima se mlade izbeglice suočavaju na putu integracije u srpsko društvo i kako biste vi mogli doprineti prevazilaženju tih izazova
3) kako ćete ideje i vrednosti za koje se program zalaže, prenositi u svojoj zajednici/školi/fakultetu/radnom okruženju 

Svoju kratku biografiju i motivaciono pismo potrebno je poslati najkasnije do 25. aprila 2018. godine na email adresu: prijava@bgcentar.org.rs.

Svi koji se prijave dobiće obaveštenje da je prijava primljena. 
Nakon što su primljeni u uži krug u odnosu na motivaciono pismo i kratku biografiju, kandidati će biti pozvani na drugi krug selekcije koji se sastoji od kratkog intervjua sa voditeljima procesa (Demir Mekić i Nevena Nikolić i Nebojša Petrović) i zajedničke radionice svih primljenih u uži krug. 

Takođe, pozivamo nastavnike i nastavnice, profesore i profesorke, učenike i učenice da pišu na: prijava@bgcentar.org.rs ukoliko su zainteresovani/e da u njihovoj školu u periodu od 15. do 25. aprila organizujemo prezentaciju programa “ART OF INTEGRATION – 45 minuta razgovora o integraciji”.

Dinamika rada

Radionice će se održavati dva puta nedeljno u Kući ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4. Proces radionica i pripreme forum predstave će trajati tri meseca. Preciznija planirana dinamika i način rada biće predstavljeni učesnicima i učesnicama tokom intervjua. Dinamika rada je sklona manjim promenama i biće dogovarana sa učesnicima i učesnicama koji budu pozvani da uzmu učešće u programu. 

Šta je Forum teatar? 

Forum teatar je jedna od tehnika metodologije Teatar potlačenih, koju je razvio brazilski reditelj Augusto Boal. Ova metodologija se zasniva na ideji da svako može stvarati pozorište, i namenjena je radu sa glumcima i neglumcima. Putem forum teatra grupe definišu društvene probleme zajednice, i izražavaju ih kroz dramski jezik. Tokom procesa, kroz dramske vežbe i igre, otvaraju se društvena pitanja i problemi, i nude se moguća rešenja tih problema. Učesnici i učesnice će imati priliku da prođu i kroz drugačije kreativne radionice, gde će koristiti crtež i animaciju za izražavanje svojih razmišljanja na temu integracije. Sredstva za rad će biti različita od igara i kreativnih istraživanja do korišćenja boja, lakova, fotoaprata, kamera itd. 

Animacija i crtež koji će se koristiti na kreativnim radionicama, pružiće priliku mladima da svoja razmišljanja i stavove prenesu na specifičan način, da razviju maštu, kao i da dublje istraže teme bitne za proces. Animacija u prevodu znači davanje duše, oživljavanje stvari, i pruža veliki prostor za igru i stvaranje. 

Forum teatar radionice i radionice crtanja i animacije su usmerene ka stvaranju forum teatar predstave koja će se izvoditi u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Ovo će biti interaktivna predstava u trajanju od 45 minuta, koja će uploviti u obrazovanje, tako što će ući u školske klupe i postati deo školskog časa, a nadamo se, i tema o kojoj se priča na velikom odmoru.

Program podržala: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji

Predstavljen izveštaj „Pravo na azil u Republici Srbiji 2017″

11. april 2018.

 Azil1

Beogradski centar za ljudska prava predstavio je u Medija centru godišnji izveštaj „Pravo na azil u Republici Srbiji 2017“.

Uvodnu reč dao je John Andrew Young, šef odeljenja za pravnu zaštitu izbeglica UNHCR kancelarije u Beogradu. On je naveo da je Srbija, uprkos veoma teškim okolnostima, tokom čitave migrantske krize imala human i blagonaklon pristup prema izbeglicama, a da veliku zaslugu za to imaju i organizacije poput Beogradskog centra za ljudska prava. Takođe, istakao je značaj ovog izveštaja, koji može da bude od velike koristi institucijama i drugim organizacijama kao pomoć u daljem postupanju i radu na rešavanju problema sa kojima se susreću migranti u Srbiji.

Izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, Sonja Tošković, istakla je da je došlo do određenih pozitivnih pomaka kad je reč o položaju izbeglica, ali da i dalje postoje proceduralni problemi u toku postupka dobijanja azila.

“Humanitarni pristup koji je naša zemlja zauzela nakon zatvaranja balkanske rute je za svaku pohvalu. S druge strane, moramo reći da je to dovelo do problema kad je reč o samom postupku azila za sve ljude koji su želeli da podnesu zahtev”, rekla je Toškovićeva, dodajući da je prethodne godine prvi put započeto institucionalno reševanje problema migranta njihovim uključivanjem u obrazovni sistem, društveni, ekonomski i kulturni život Srbije.

Ana Trkulja, advokat Beogradskog centra za ljudska prava, rekla je da najveći broj tražilaca azila napušta postupak azila pre njegovog okončanja, te da je u 70 odsto slučajeva prvostepeni organ odbacio zahteve tražilaca azila, navodeći kao najveći razlog primenu koncepta sigurne treće zemlje.

“Sistem azila u Srbiji u 2017. godini pevashodno je počivao na automatskoj primeni koncepta sigurne treće zemlje, što je ocenjeno kao problematična praksa i od strane međunarodnih tela, kao što su UN Komitet za ljudska pava, UN komitet za prava deteta i UN Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije”, kazala je Trkulja.

U toku 2017. godine u Srbiji je uočena pozitivna promena u oblasti socijalne inkluzije migranata i izbeglica, međutim većina migranata i dalje ne vidi Srbiju kao zemlju utočišta, najviše iz razloga što zemlje sa razvijenijim sistemom azila pružaju bolje uslove za integraciju i bolji život.

pravonaazil_01      DSC_0095   viber image

Izveštaj na srpskom jeziku.
Izveštaj na engleskom jeziku.

Vest preuzeta sa strane Medija centra

 

Prolećna turneja predstave The Game

10. april 2018.
Počele su pripreme za prolećnu turneju predstave The Game  (Igra) – ove godine je izvodimo u Novom Pazaru, Sjenici, Šidu, Loznici i Beogradu.  
 
The Game je predstava koja se bavi aktuelnom izbegličkom krizom iz jednog atipičnog ugla. Pokušavamo da osvetlimo odnos naših ljudi prema izbeglicama koji, bežeći od rata, prolaze kroz Srbiju. Šestoro mladih koji žive u istom beogradskom naselju, kreće u kafić kako bi pratili finale Evropskog prvenstva u košarci, i u parku, slučajno, nailaze na sukob policije i izbeglica. Dramski komad pokazuje kako porodično okruženje, društvo, predrasude, pa i razni mediji, utiču na svest mladih i formiraju njihovo mišljenje o izbeglicama i njihovoj situaciji, a da sa tim ljudima nisu imali nikakav direktan kontakt. To neznanje izvor je mnogih nesporazuma i sukoba među njima. Premda je tema kojom se komad bavi ozbiljna i teška, tekst obiluje brzim replikama, zabavnim dijalozima i crnim humorom.

Predstava je rezultat procesa koji se sastojao od predavanja, diskusija o izbegličkoj krizi, dramskog istraživanja ove teme, kao i razgovora i zajedničkih aktivnosti sa izbeglicama koje borave u nekim od Prihvatnih centara u Srbiji. 

Za potrebe predstave intervjuisane su izbeglice koje su prošle kroz našu zemlju i koje su bile dovoljno snažne i ljubazne da sa nama podele svoja životna iskustva. 

Igraju: Aleksandra Anđelković, Sofija Živković, Eldar Zubčević, Danijela Radonjić, Relja Janković, Uros Savić Kain
Režija: Filip Čolović
Autor teksta: Marko Popovic 
Scenograf: Dragoslav Ivković 
Voditelji procesa: Demir Mekic i Nevena Nikolić 
Fotograf: Nebojša Petrović 
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava

Izvođenja u 5 gradova u Srbiji podržla je fondacija Konrad Adenauer.