Predstavljanje izveštaja „Ljudska prava u Srbiji 2018″ i „Pravo na azil u Republici Srbiji 2018″

22. februar 2019.

ljudskaprava_15Juče smo u Medija centru predstavili dva godišnja izveštaja: „Ljudska prava u Srbiji 2018″ i „Pravo na azil u Republici Srbiji 2018″.

Na prvom delu konferencije, posvećenom opštem godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava u Srbiji, predstavljeni su najznačajniji zaključci u četiri oblasti: poštovanje ekonomskih i socijalnih prava, poštovanje prava na privatnost, položaj medija u Srbiji, i rad nezavisnih institucija. (više…)

Uključivanje uživo 2.0: Ka nacionalnom danu inkluzivne omladinske politike

31. januar 2019.

DSC_0355Koji su izazovi za razvoj inkluzivnih praksi u lokalnim zajednicama? Da li postoji međusektorska saradnja kad je u pitanju socijalna inkluzija? Koja je uloga sektora socijalne zaštite? Da li mladi iz osetljivih grupa prepoznaju KZM i OCD kao priliku za razvoj svojih kapaciteta? Ova i mnoga druga bitna pitanja koja se tiču inkluzije i mladih smo otvorili na  konferenciji „Uključivanje uživo 2.0 – Ka nacionalnom danu inkluzivne omladinske politike“. Konferencija je održana u Fabrika Event Space-u, i okupila je više od 80 ljudi različitih profila – predstavnike KZM i OCD, predstavnike institucija, eksperte u oblasti ljudskih prava, omladinske radnice, kao i mnoge druge. (više…)

Bosanskohercegovačka premijera predstave „The Game“: Prvo izvođenje predstave Beogradskog centra za ljudska prava u Sarajevu

26. januar 2019.

U četvrtak 24. januara je u Sarajevu održana bosanskohercegovačka premijera predstave „The Game“ Beogradskog centra za ljudska prava.

“The Game” je predstava koja se bavi izbegličkim iskustvom kroz prizmu aktuelne izbegličke krize i ličnih priča ljudi iz različitih zemalja bliskog istoka koji su bili prinuđeni da napusute svoje domove i krenu u potragu za novim životom u Evropi. Tema je analizirana iz ugla mladih ljudi koji su stereoptino prikazani i koji se prvi put lično susreću sa životima izbeglica. Dečija radnoznalost i naivnost boje priču o mladima koji otrivaju istinu o životima o kojima malo znaju, te se u predstavi prepliću različiti motivi kao što su predrasude, odrastanje, nerazumevanje, kulturne razlike, premošćavanje, razumevanje, društveni uticaji, medijski prikazi, unutrašnji sukobi, suočavanje sa nepoznatim, prihvatanje i saosećanje. (više…)