Svedočenje Diane Ćelić iz Novog Sada o policijskoj torturi i sumnjivoj smrti sina Milovana Ilića

25. avgust 2021.

Capture Diana CelicBeogradski centar za ljudska prava zastupa pred Ustavnim sudom Srbije Dianu Ćelić, majku Milovana Ilića iz Novog Sada koji je početkom maja 2018. godine bio žrtva policijske torture i koji je ubrzo nakon toga pronađen mrtav u parku u tom gradu. 

Koristeći pravne mehanizme, Diana nastoji da budu utvrđene sve činjenice i mehanizam nastanka smrti njenog sina i da dokaže da je on prethodne večeri i noći pretrpeo mučenje policijskih službenika. Uz pomoć Beogradskog centra za ljudska prava, Diana je sredinom 2019. godine podnela ustavnu žalbu protiv odluke tužilaštva prema kojoj nije bilo mesta daljem radu na slučaju. O ustavnoj žalbi još nije doneta odluka, a postupak o ovom slučaju do danas nije okonačan ni pred Zaštitnikom građana. Diana je spremna da u slučaju negativne odluke o ustavnoj žalbi pravdu potraži i pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Ovo je njena priča: 

Vodič kroz član 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima sada dostupan na srpskom jeziku

24. avgust 2021.

Vodic kroz clan 11 BCHR (2)Beogradski centar za ljudska prava je u dogovoru sa Evropskim sudom za ljudska prava objavio Vodič kroz član 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima za slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.

Vodič je deo serije vodiča kroz sudsku praksu koje Evropski sud za ljudska prava objavljuje kako bi informisao pravnike i sve zainteresovane o značajnim presudama i odlukama koje je doneo.

U Vodiču pred Vama analizirana je i sažeta sudska praksa prema članu 11 koja je poslednji put ažurirana 30. 4. 2021. godine.

Čitaoci mogu da pronađu informacije o ključnim načelima u datoj oblasti i relevantne precedente. Sudska praksa koja je citirana u ovom Vodiču izabrana je među najvažnijim i skorašnjim presudama i odlukama.

Vodič je namenjen svima koje interesuju prava na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja, a od naročitog je značaja za pravnike, istraživače i organizacije, kao i za državne organe koji postupaju u ove dve oblasti.

Objavljivanjem prevoda ovog Vodiča Centar nastavlja sa radom na unapređenju znanja u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava, razvoja demokratije, uspostavljanju pravne države i građanskog društva u Srbiji.

Vodič kroz član 11 Evrospke konvencije o ljudskim pravima za slobodu mirnog okupljanja i udruživanja dostupan je ovde. 

Učestvujemo na Human Rights Forumu u Danskoj

17. avgust 2021.
IMG_3159Beogradski centar za ljudska prava tokom ove nedelje učestvuje na Human Rights Forum-u koji se održava u glavnom gradu Danske u sklopu Copenhagen 2021 World Pride & Euro Games.
 
Jedna od tema na forumu je i položaj LGBTQI+ izbeglica i globalni problemi vezani za prisilne migracije.
 
U okviru Copenhagen 2021 World Pride & Euro Games biće organizovan i jednodnevni samit o izbeglicama, granicama i migracijama, koji se u petak 20. avgusta održava u švedskom gradu Malmeu i gde će Centar takođe biti prisutni.
 
#YouAreIncluded #WorldPride
 

Kampanja #NaTebiJe za izgradnju poverenja mladih u vakcinaciju

22. jul 2021.

Vakcina_UVODNI vizual

Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava zajedno sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija u Srbiji Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd uz podršku partnera tokom leta i jeseni sprovodi kampanju uspostavljanja poverenja mladih ljudi u imunizaciju pod sloganom #NaTebiJe.

Kampanja “#NaTebiJe” ima za cilj izgradnju poverenja mladih u preporuke struke kada su u pitanju imunizacija protiv COVID-a 19 i epidemiološke mere. Kampanja predstavlja odgovor na slab odziv mladih ljudi na vakcinaciju, uzrokovan dezinformacijama, nezainteresovanošću i nepoverenjem mladih u sam proces imunizacije. 

Kampanja “NaTebiJe” stavlja mlade u fokus, daje mladima prostor da pitaju, da izraze svoje nedoumice i nudi im odgovore i konkretne informacije, naglašavajući individualni doprinos koji oni mogu da daju u kontroli epidemiološke situacije.

Zajedno ćemo pokušati da dođemo do odgovora, proverimo informacije i ponovo uspostavimo poverenje između svih nas, a sve ostalo je “na tebi”.

Kampanja se sastoji od videa, ilustracija, vizuala, razgovora i podsticanju diskusije na socijalnim mrežama. Pratite kampanju na našim stranicama na društvenim mrežama (FacebookInstagram) i uključite se. 

Među brucošima Beogradskog univerziteta i dve mlade izbeglice iz Libije i Burundija

21. jul 2021.
indeks-studentiBeogradski centar za ljudska prava ponosan je što su se dve mlade izbeglice, dugogodišnji klijent i klijentikinja Centra, u prvom ispitnom roku upisale na fakultete Univerziteta u Beogradu pod jednakim uslovima kao i državljani Srbije.
 
Mladić iz Libije je upisao Ekonomski fakultet, a devojka iz Burundija biohemiju na Hemijskom fakultetu. On je završio srednju školu u Srbiji, a ona u Burundiju i zbog toga je bilo neophodno nostrifikovati njenu diplomu i pripremiti dodatnu dokumentaciju. 
 
Oboje su polagali isti prijemni ispit, kao i ostali prijavljeni kandidati, a od oktobra slušaće nastavu i polagaće kolokvijume i ispite na srpskom jeziku. 
 
Centar pozdravlja stav Univerziteta u Beogradu i Ministarstva prosvete da ovu ranjivu kategoriju lica prepozn i izjednači ih u pristupu visokom obrazovanju sa našim državljanima.

Obaveštenje o rezultatima Poziva za podnošenje predloga projekata za dodelu nacionalnih grantova koji se odnose na sprečavanje krijumčarenja migranata i/ili zaštite krijumčarenih migranata

12. jul 2021.

3Osmočlana Konkursna komisija je donela odluku da u okviru projekta Balkanskog savet za izbeglice i migracije: Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na zapadnom Balkanu podrži 4 projekta u Republici Srbiji.

U skladu sa uslovima Poziva, Konkursna komisija je od pristiglih predloga projekata koji ispunjavaju formalne uslove Poziva, a nakon dalje evaluacije donela odluku da podrži 4 projekta.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo svim učesnicima za izdvojeno vreme i trud, a dobitnicima projekata čestitamo!

Podržani projekti

Mesto

Podnosilac projekta

Ocena

Beograd

Info Park

89,71

Babušnica

Lužičke rukotvorine – Ž.E.C.

86

Pirot

Udruženje žena „Lav“

80,29

Vranje

Centar za društvene integracije

77,29

 Odobreni projekti