Civilno društvo predlaže da Nevena Ružić rukovodi institucijom Poverenika

18. jun 2019.

nevna za poverenicuViše od 80 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika stručne i naučne zajednice poziva narodne poslanike da podrže Nevenu Ružić kao kandidatkinju za novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Čvrsto smo uvereni da Nevena Ružić poseduje stručnost, iskustvo i integritet koji su neophodni za rukovođenje institucijom Poverenika.

(više…)

Trening: Ka inkuzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi mladih iz migrantske populacije

12. jun 2019.

iomBeogradski centar za ljudska prava, uz podršku Vlade Švajcarske i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), poziva Vas da učestvujete na treningu „Ka inkluzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi uključivanja mladih iz migrantske populacije“ koji će se održati 23–24. juna u Kući ljudskih prava i demokratije, u Beogradu, Kneza Miloša 4.

(više…)

Zaštitnik građana nepotpuno ispitao pritužbu građanina lišenog slobode

6. jun 2019.

 

Zaštitnik građana je delimično usvojio pritužbu koju je u ime Momira Turudića podneo Beogradski centar za ljudska prava 2016. godine na rad Policijske stanice Stari grad. Naime, nakon što je gospodin Turudić arbitrarno lišen slobode u martu 2016. godine od strane policijskih službenika PS Stari Grad, Beogradski centar je podneo pritužbu Zaštitniku građana ukazujući da je došlo do povrede prava na slobodu i bezbednost ličnosti i prava na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta gospodina Turudića.

(više…)

Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća

24. maj 2019.

Od 1. maja 2019. godine je započet program Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća, podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih (KOMS). U svetlu usvajanja Rezolucije 35/14 od strane Saveta za ljudska prava, koja podstiče države članice na izveštavanje o stanju ljudskih prava mladih kroz Univerzalni periodični pregled, glavni cilj sadašnjeg programa biće osnaživanje organizacija mladih i za mlade u oblasti izveštavanja i mehanizama zaštite ljudskih prava mladih. Beogradski centar će kao koordinator Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava nastojati da prenese svoje iskustvo, kao i metodologiju razvijenu za kreiranje alternativnih izveštaja o stanju ljudskih prava. (više…)