Poziv na trening „Jačanje kapaciteta predstavnika/ca organizacija mladih i za mlade za interakciju sa UN mehanizmima“

20. avgust 2019.

Trening_UN mehanizmi_cover  02-01

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije i uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije pozivaju vas da učestvujete na treningu „Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade za interakciju sa UN mehanizmima”, koji će se održati 29. i 30. avgusta u Novom Sadu. (više…)

Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar-jun 2019

2. avgust 2019.

Pravo-na-azil-jan-jun-2019-e1564824796283Beogradski centar za ljudska prava sastavio je periodični izveštaj koji se odnosi na prvu polovinu 2019. godine, analizirajući pravo na pristup postupku azila sa posebnim osvrtom na pristup postupku na beogradskom aerodromu kao i praksu organa nadležnih za odlučivanje u postupku azila kroz analizu pojedinih odluka. Pored toga izveštaj se bavi zaštitom ranjivih grupa u postupku azila uključujući zaštitu nepraćene i razdvojene dece. (više…)

Održan trening o terenskom radu sa NEET mladima

1. avgust 2019.

LOGO_NZNB-SR-latBeogradski centar za ljudska prava – BCHR u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, kao i partnerima Krovnom organizacijom mladih Srbije i organizacijom Empirija otpočela je sa realizacijom projekta „NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih“. (više…)