Posebna izdanja

18. februar 2013.

Biblioteka Posebna izdanja je najobimnija. Knjige objavljene u ovoj biblioteci proizvod su aktivnosti na projektima koje je Centar realizovao od osnivanja 1995. godine do danas. U Posebnim izdanjima mogu se naći i knjige prevedene na srpski jezik a koje se na direktan ili posredan način bave ljudskim pravima. U ovoj biblioteci objavljene su knjige koje je Centar izdao u saradnji s drugim inostranim ili domaćim partnerima, zbirke članaka i priručnici koje Centar koristi kao materijal za seminare i konferencije.

U ovoj biblioteci objavljene su knjige: