Saopštenje povodom Svetskog dana izbeglica

20. jun 2019.

64814021_10157010867820743_7202708615508000768_nSvetski dan izbeglica 2019. godine obeležavamo sa najvećim brojem prinudno raseljenih osoba u poslednjih 70 godina. Prema podacima Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR), više od 70,8 miliona ljudi širom sveta trenutno je raseljeno sa nemogućim ili otežanim uslovima da se vrate u svoje države porekla. Ovaj broj uključuje izbeglice, tražioce azila i interno raseljena lica koja Svetski dan izbeglica dočekuju van svojih domova i sa više nego neizvesnom budućnošću. (više…)

Država mora neodložno da obezbedi sistem zaštite za nepraćenu i razdvojenu decu migrante i izbeglice

11. jun 2019.

 

Beogradski centar za ljudska prava želi da skrene pažnju javnosti da postojeći sistem zaštite nepraćene i razdvojene dece izbeglica i migranata prate brojni sistemski problemi koje je neophodno otkloniti bez odlaganja. Komitet za prava deteta je još 2017. godine ukazao Republici Srbiji na neodložnost osiguravanja potpunog uključivanja nepraćene i razdvojene dece izbeglica i migranata u postojeći sistem zaštite, kao i obezbeđivanja smeštaja u hraniteljskim porodicama ili drugim smeštajnim kapacitetima koji su adekvatni za njihov uzrast, pol i potrebe, a u skladu sa procenom najboljeg interesa svakog deteta. (više…)

Saopštenje Platforme povodom Godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana

21. mart 2019.

Logo platformeUmesto unapređivanja položaja osoba sa mentalnim invaliditetom, preporukama u Redovnom godišnjem izveštaju za 2018. godinu podstiče se segregacija i kršenje prava osoba sa invaliditetom. Platforma organizacija civilnog društva izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da Zaštitnik građama, nezavisni državni organ za zaštitu ljudskih prava daje preporuke suprotne međunarodnim standardima ljudskih prava, kao i zbog činjenice da još uvek nije izabran zamenik/ca Zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom.

 Preuzmite Saopštenje

SAOPŠTENJE

18. mart 2019.

Kuća ljudskih prava i demokratije najoštrije osuđuje postupanje policije u Beogradu, tokom obezbeđivanja skupova „1 od 5 miliona“, koji su održani u subotu i nedelju. Sprečavanje nastanka nereda i zaštita ljudi i imovine je osnovni zadatak policije prilikom obezbeđivanja javnih okupljanja. (više…)