Poziv za učešće u pilot programu

21. jun 2017.

02_ukljucivanje_uzivo_logo

                 Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu čast da u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog rada, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta organizuje 

 

                        Pilot program                                 

za šest lokalnih zajednica

 “UKLJUČIVANJE UŽIVO”-

     -      integrativni program podrške uključivanju mladih iz društveno osetljivih grupa

 

Osnovni cilj pokrenutog programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama, u cilju poboljšanja položaja i veće društvene uključenosti mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa.         

Ko može da se prijavi?

Razvijanje partnerstva i intersektorske saradnje su principi rada koje želimo da podstaknemo kroz ovaj projekat. U skladu sa tim, da biste se prijavili neophodno je zajedničko interesovanje i prijava konzorcijuma koji dolaze iz iste lokalne zajednice sastavljenog od predstavnika/ca:

  1. Kancelarija za mlade
  2. Udruženja mladih i za mlade koje je članica KOMS-a – omladinski aktivista/kinja
  3. Udruženje mladih i za mlade koje je članice NAPOR-a – omladinski radnik/ca 

Lokalne zajednice koje mogu da učestvuju u programu su: Grad Beograd sa gradskim opštinama, Kragujevac, Leskovac, Bečej, Užice, Požega, Prijepolje, Kruševac, Sombor, Zaječar, Zrenjanin, Jagodina, Pančevo, Niš sa gradskim opštinama, Bačka Palanka, Novi Pazar i Knjaževac.

Kako se prijaviti?

Zajedničku prijavu ispred vaše lokalne zajednice možete poslati na adresu: prijava@bgcentar.org.rs,  najkasnije do ponedeljka, 26. juna 2017. godine.

Više infomacija možete naći ovde:

Pilot program

Prijavni formular

  

 

Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

20. jun 2017.

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mladeBeogradski centar za ljudska prava održan je trodnevni trening (17-19.6.2017) za mlade iz Novog Pazara. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava i diskutuju o problemima ostvarivanja ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici. (više…)

Zatvaranje kao krajnja mera – potpuna zabrana zlostavljanja – dijalog sastanci sa predstavnicima pravosudnih funkcija

15. jun 2017.

U okviru projekta Zatvaranje kao krajnja mera – potpuna zabrana zlostavljanja koji je sprovodio  Beogradski centar za ljudska prava u prethodne dve godine, organizovano je osam sastanaka o efikasnoj i delotvornoj istrazi u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju (međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije) na kojima je učešće uzelo više od 220 tužilaca, sudija, poverenika za izvršenje vanzavodskih sankcija i mera, zaposlenih u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, advokata i predstavnika nevladinih organizacija. (više…)

Savetovanje za sudije o izbegličkom pravu

9. jun 2017.

image-0-02-05-bf6c9cba3c67ef5e72ee6434df15175ca821e25c93a334181fce6d66e490e09e-VBeogradski centar za ljudska prava je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i uz podršku UNHCR, organizovao u Beogradu 8. juna 2017. godine savetovanje “Izbegličko pravo – međunarodni i domaći standardi”. Ovaj događaj bio je namenjen sudijama i saradnicima Upravnog i Vrhovnog kasacionog suda kao i polaznicima Pravosudne akademije. (više…)

Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

22. maj 2017.

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade Beogradski centar za ljudska prava održao je trodnevni trening (20-22.5.2017) za mlade iz Zaječara. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava i diskutuju o problemima ostvarivanja ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici. Pored predavanja učesnici su kroz interaktivne radionice i primere iz prakse mogli da provežbaju prepoznavanje diksriminacije i izlože svoja iskustva i predloge rešenja sličnih situacija. Ovo je prvi od 5 treninga koji će biti realizovani u okviru projekta koji se sprovodi uz podršku Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji.

             
media-share-0-02-05-7862a9f882b6894de6eaeeb517dcb3e38972ef1a2a7082d0324103182e70a749-Picture     media-share-0-02-05-61a3f39b3a7846bc1120b6c7ceb0995bbed39d223beef77fa3e36b7382d13fae-Picture     media-share-0-02-05-ec6da5a35a8911b389f8081e8bbe5a219a8654171cf0b8c47ff0c6b8959189ce-Picture