Bez reakcije na govor mržnje iz skupštinskih klupa

9. jul 2019.

Narodni poslanik vladajuće stranke, Marko Atlagić je, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, mestu u kome sede poslanici koje su izabrali građani Srbije da ih na dostojanstven i pristojan način zastupaju u najviše predstavničkom telu u nastupu koji je, u najmanju ruku, neprimeren za funkciju koju obavlja, napao pojedine profesore Filozofskog fakulteta  Beogradu iznoseći niz uvreda na njihov račun. (više…)

Trening: Ka inkuzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi mladih iz migrantske populacije

5. jul 2019.

iom

 

Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Vlade Švajcarske i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), poziva Vas da učestvujete na treningu „Ka inkluzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi uključivanja mladih iz migrantske populacije“ koji će se održati 13. i 14. jula 2019. godine u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu, Kneza Miloša 4. Cilj treninga je unapređenje znanja pojedinaca i pojedinki koji rade sa mladima i za mlade u okviru organizacija mladih i za mlade, te drugih relevantnih organizacija i institucija za uključivanje mladih iz migrantske populacije u programe namenjene mladima.

(više…)

Preminula prof. dr Lidija Basta Flajner (Fleiner)

1. jul 2019.

Izgubili smo našu dragu Lidiju, članicu Saveta Beogradskog centra za ljudska prava, vernog i odanog prijatelja. Dugo je predavala na Univerzitetu u Friburu (Fribourg) u Švajcarskoj i bila je direktor Instituta za federalizam. Sa Beogradskim centrom je sarađivala na nekoliko zajedničkih projekata, bila je vođa ekspertske grupe za pripremu novog Ustava Republike Srbije i preuređenje državne zajednice Srbije i Crne Gore (2000-2001). (više…)

Poziv za učešće na treningu o terenskom radu za organizacije iz sledećih regiona: Vojvodina, Beograd, istočna, zapadna i južna Srbija

19. jun 2019.

 

vizual TRENING_poziv_FB-01 FIN

 

 

U okviru projekta „NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Krovnom organizacijom mladih Srbije – KOMS i organizacijom Empirija, NAPOR otvara poziv za trening o terenskom radu sa mladima iz NEET kategorije, namenjen organizacijama mladih i za mlade.

 

KRATKE INFORMACIJE O PROJEKTU

Opšti cilj je poboljšati dugoročno zapošljavanje NEET mladih i promovisanje održive međusektorske saradnje na lokalnom nivou, prema preduzetničkim mehanizmima zasnovanim na inkluzivnoj zajednici.

Specifični ciljevi su sledeći:

1) Osnažiti lokalne aktere (centre za socijalni rad; lokalne samouprave; lokalne ogranke Nacionalne službe za zapošljavanje; organizacije civilnog društva) kako bi se pružile efikasne i poboljšane usluge za NEET mlade.

2) Povećati kompetencije NEET mladih za aktivno uključivanje na tržište rada.

3) Unaprediti međusektorsku saradnju i politička rešenja u pogledu stvaranja inkluzivnog radnog mehanizma.

Tokom 21-mesečnog perioda, projekat će postići sledeći opšti cilj: Unaprediti dugoročnu zapošljivost NEET omladine, mladih ljudi koji nisu u obrazovanju, radnom odnosu i obuci, i promovisati održivu međusektorsku saradnju na lokalnom nivou, u smeru preduzetničkih mehanizama zasnovanih na inkluzivnoj zajednici. Aktivnosti projekta usmerene su ka stvaranju inkluzivnih preduzetničkih mehanizama i stimulativnog okruženja za mlade. Saradnja između aktera še politika za mlade i sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama pokrenuće se kako bi se postigli bolji uslovi za zapošljavanje mladih ljudi koji se suočavaju sa različitim preprekama. Više o projektu…

Prilog 1

Prilog 2