Upućen poziv Policijskoj upravi i tužilaštvima u Novom Sadu da javnosti saopšte precizne i tačne informacije u vezi sa brutalnim prebijanjem mladića

18. septembar 2020.

Beogradski centar za ljudska prava uputio je danas zahteve za pristup informacijama od javnog značaja Policijskoj upravi u Novom Sadu i Osnovnom i Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu tražeći da predoče precizne informacije i tačan redosled koraka koje su preduzimali u vezi sa slučajem prebijanja mladića u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu, zabeleženog na kamerama 24. avgusta 2020. godine.

Različite i protivrečene informacije policije i tužilaštva o ovom događaju, odnosno o njihovom međusobnom obaveštavanju o krivičnom delu i osumnjičenom za njegovo izvršenje, unose dodatnu nesigurnost kod već uznemirene javnosti, produbljujući nepoverenje u pravnu sigurnost i zaštitu bezbednosti svih građana Srbije. S obzirom na samu svirepost izvršenja krivičnog dela, javnost u Srbiji ima pravo da zna šta se tačno desilo, da li su pravosudni i policijski organi postupali blagovremeno i u skladu sa zakonom propisanim dužnostima.

Smatramo da je u javnom interesu da Policijska uprava u Novom Sadu javnosti saopšti:

kada su (kog dana i u koje vreme) i na koji način policijski službenici prvi put dobili informacije o izvršenju i mestu izvršenja krivičnog dela učinjenog 24. avgusta 2020. od strane Ivana Kontića na štetu M.M., kada su došli u posed video snimka, kada su prvi put obavestili tužilaštvo (i koje) o izvršenom krivičnom delu, kada su i na koji način prvi put saznali identitet osumnjičenog, kada su o identitetu osumnjičenog prvi put obavestili tužilaštvo (i koje), da li su i kada inicirali postupak izdavanja poternice za Ivanom Kontićem i kada im je dostavljena naredba suda za izdavanje poternice za osumnjičenim.

Takođe smatramo da je u javnom interesu da Osnovno i Više javno tužilaštvo u Novom Sadu javnosti saopšte:

kada su (kog dana i u koje vreme) i na koji način tužilaštva prvi put obaveštena o krivičnom delu izvršenom 24. avgusta 2020. od strane Ivana Kontića na štetu M.M., kada su i na koji način tužilaštva prvi put obaveštena o identitetu osumnjičenog, kada su Policijskoj upravi u Novom Sadu dostavili zahtev za prikupljanje dodatnih obaveštenja i koje mere i radnje su naložili, koje mere i radnje su tužilaštva samostalno preduzela povodom ovog krivičnog dela, da li su i kada inicirali postupak izdavanja poternice za Ivanom Kontićem i kada im je i od strane suda dostavljena naredba za izdavanje poternice za osumnjičenim.

Beogradski centar za ljudska prava je takođe podneo inicijativu Zaštitniku građana da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, pokrene postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Policijske uprave u Novom Sadu u ovom slučaju.

Poziv na YOUTH RIGHTS TALKS 2020

17. septembar 2020.

YRT 2020_VIZUAL

Šta je za tebe zdravlje? Šta radiš da bi bio/bila zdrav/zdrava? Da li smo isključivo mi sami odgovorni za svoje zdravlje? Da li znaš da Svetska zdravstvena organizacija ne definiše zdravlje samo kao odsustvo bolesti, već kao stanje potpunog mentalnog i fizičkog zdravlja?

Kako se ophodimo prema bolesti? Koliko su jake institucije i podrška zajednice bitni u bolesti?

Ako svi imamo pravo na zdravlje, kako to da je smrtnost kod određenih društvenih grupa daleko veća? U kojoj meri pristup zdravstvenim uslugama zavisi od toga kojoj etničkoj grupi, religiji, društvenom statusu/klasi pripadaš, od toga koji je tvoj rodni identitet, seksualna orijentacija…?

Gde li su sada mladi medicinski radnici i radnice i šta rade? A mladi koji boluju od retkih bolesti?

Da li zdravlje ima veze sa životnom sredinom, i kakve? Kako vidiš budućnost čovečanstva ako uzmemo u obzir kako se ophodimo prema prirodi? Ko je kome više potreban, ljudi prirodi ili priroda ljudima?

Koliko je situacija sa pandemijom Covid-19 uticala na tebe, tvoje zdravlje i život? Da li smo zaista svi tretirani isto u toku krize? Da li ti je tada falilo da kažeš nekome: „PRIĐI BLIŽE?

I na kraju: Kako si sada, u ovom trenutku? Kako si zaista? 

YOUTH RIGHTS TALKS 2020 jeste događaj koji ti pruža prostor da izraziš svoje stavove, podeliš svoja razmišljanja o društvenim problemima, i izneseš svoju priču kroz svoj govor. Na taj način uspostavićeš dijalog sa mladima iz cele Srbije, te osobama iz institucija, medija, omladinskih organizacija i organizacija civilnog društva, kao i influenserima/kama koje će biti tvoja podrška za menjanje sveta!

Youth Rights Talks 2019 okupio je oko 200 mladih ljudi iz cele Srbije, omladinskih radnika i radnica, trenerica i trenera, edukatora i edukatorki, influensera i influenserki, donosilaca odluka i mnogih drugih značajnih aktera koji su zajedno diskutovali o društvenoj (ne)pravdi i (ne)jednakosti, kao i o održivom miru.

Ranjivost je mesto rađanja inovacije, kreativnosti i promene. Brene Brown

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

Tema YRT 2020:

Tema ovogodišnjeg YRT 2020  jeste pravo na zdravlje, odnosno pravo na fizičko, i mentalno zdravlje.

Oslanjajući se na Agendu održivog razvoja 2030, a posebno na Cilj održivog razvoja 3[1]: Dobro zdravlje, YRT2020 otvara teme kao što su: mentalno zdravlje mladih, (ne)jednak pristup zdravstvenim uslugama, tretman mladih sa retkim bolestima, položaj medicinskih radnika i radnica, ali i druge bitne teme u vezi sa zdravljem, zdravstvenim sistemom i ostvarivanjem prava na zdravlje. Uzimajući u obzir i (ne)jednakost u pristupu zdravstvenim uslugama različitih osetvljivih grupa, događaj ima u fokusu i Cilj održivog razvoja 10: Smanjenje nejednakosti. 

YRT2020 bavi se i globalnom zdravstvenom krizom uzrokovanom pandemijom Covid-19, efektima pandemije na mlade i ulogom mladih u odgovoru na krizu, uzimajući u obzir preporuke za rad sa mladima i za mlade u toku pandemije, kao što su preporuke „Covid-19: Rad za mlade i sa mladima”[2], „Izveštaj o Covid-19 i mladima”.[3]

U fokusu YRT2020 jesu i svi važni elementi koji utiču na zdravlje, kao što su zdrava životna sredina, dom, pijaća voda, ishrana, obaveštenost, sanitarni uslovi i prevencija. Tako se YRT2020 naslanja i na druge ciljeve održivog razvoja: Cilj održivog razvoja 6: Dobra voda i sanitarni uslovi; Cilj održivog razvoja 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja; Cilj održivog razvoja 15: Život na Zemlji.

Istinskim razumevanjem i promocijom svih elemenata zdravlja želimo da podstaknemo sveobuhvatni pristup u otklanjanju prepreka za ostvarivanje prava svake mlade osobe na zdravlje.

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

Kada i gde?

Youth Rights Talks 2020 održava se 5.10.2020  organizuje ga Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Događaj je ove godine u malo drugačijem formatu – dešava se delimično u online prostoru, delimično uživo, kako bi se obezbedila sigurnost svih učesnika i učesnica, i u skladu sa merama donesenim u vezi sa pandemijom Covid-19.  Publika će aktivno učestvovati putem digitalne platforme, dok će izabrani/e govornici/govornice biti u prilici da budu zajedno na istom mestu, odakle će se događaj prenositi. Događaj je interaktivan, pa će publika u online prostoru davati svoj doprinos, učestvujući na panelima i radnim grupama, ali i prateći sadržaje događaja kao što su joga, chat sa stručnjacima[1] i muzički program događaja.

U ekonomiji prirode glavna valuta nije novac, već život.” – Vandana Šiva  

Capture 5 boxova

 Ukoliko…

Imaš priču u vezi sa zdravljem, zdravstvenim institucijama i sistemom koju želiš da podeliš; 

Želiš da inspirišeš i informišeš druge kako i gde da nađu psihološku podršku i kako da se izbore sa mentalnim izazovima; 
Smatraš da ti ili neko tebi blizak nemate jednak pristup zdravstvenim uslugama zbog identiteta, sklonosti, pripadnosti određenoj grupi; 
Hoćeš da podeliš svoju priču kao mladi/a medicinski radnik/radnica; 
Hoćeš da nam pričaš o mladima sa retkim bolestima, stigmatizaciji mladih sa određenim bolestima ili generalno o odnosu sredine prema bolesti i zdravlju; 
Veruješ da imaš super ideju o tome kako da živimo zdravije i u boljem skladu sa prirodom; 
Osećao/la si se odbačeno ili iznevereno  od strane institucija u toku pandemije Covid-19 i želiš da nam ispričaš svoju priču; 
Osećao/la si da ti je potrebno da ti je neko bliže u toku vanrednog stanja; 
Imaš zanimljive uvide koji su ti se javili baš u toku lockdown-a , a u vezi su sa zdravljem…

 ….Ili bi želeo/la da nam pričaš o nekoj sličnoj temi koja ti je važna, koju živiš, za koju želiš da živiš…

Onda bi trebalo da dođeš ŠTO BLIŽE OD NAS i prijaviš se na YOUTH RIGHTS TALKS 2020! 

Ukoliko želiš da govoriš na događaju ili da samo prisustvuješ, možeš se prijaviti na ovom LINKU.

Pokušaj da budeš duga u nečijem oblaku.” – Maya Angelou

(za one koji žele da govore na događaju YRT2020)

 YouthTalk #ŠtoBližeOdMene

YRT 2020_MEMO header

Tvoj YouthTalk #ŠtoBližeOdMene može biti orijentisan na:

- Agendu 2030, odnosno Ciljeve održivog razvoja 3, 6, 10, 12, 15, ili na neki od značajnih dokumenata koji se odnose na mlade i Covid-19 (pogledati u TEMA YRT2020);
- temu ovogodišnjeg YRT2020, odnosno na zdravlje u najširem smislu
- predstavljanje ideje, vizije, primera dobre prakse, inicijative ili programa koji rešavaju
probleme nejednakog tretmana različitih grupa u zdravstvenom sistemu, položaja mladih sa određenim fizičkim ili mentalnim izazovima;
- lično iskustvo, ličnu priču u vezi sa zdravljem.

 YouthTalk koji bismo rado uvrstili u događaj YRT2020 ispunjava sledeće uslove:

- traje do 10 minuta,
- ima svoju strukturu, poentu, viziju/ideju koju zastupa,
- problematizuje, ali i nudi rešenja,
- otvara nove teme i daje nove ideje,
- predlaže nove i originalne pristupe u rešavanju poznatih izazova,
- ide bar jedan korak van opšteg i poznatog,
- zasniva se na argumentima i/ili autentičnom ličnom iskustvu,
- ima jedno konkretno pitanje koje je postavljeno donosiocima odluka na temu zdravlja, i
- može koristiti slike, prezentacije, audio i vizuelne materijale.

Šta karakteriše govor #ŠtoBližeOdMene:

- Autentičnost
- Originalnost
- Iskrenost
- „Živa reč”
- Otvorenost za spontanost i greške

Da bi se prijavio/la da govoriš na Youth Rights Talks 2020, nephodno je da pošalješ tizer svog YouthTalk-a!

Tvoj tizer:

- traje najviše jedan minut,
- na autentičan način predstavlja tvoj govor, temu i sadržaj govora koji bi voleo/la da predstaviš na događaju,
- prikazuje tebe ili više vas koji biste govorili zajedno na događaju 5.10.2020,
- u formi je koja tebi odgovara (može imati i kreativan, umetnički vajb),
- okačen je na nekoj od platformi kao što su YouTube, Vimeo i slično, ili poslat direktno na mejl youth@bgcentar.org.rs.

Nakon što si napravio/la tizer, prijavi se na linku, gde ćeš spremljeni tizer i okačiti.

Prijave traju do 1.10.2020. godine.

Autore i autorke koji budu odabrani da predstave svoj YouthTalk #ŠtoBližeOdMene kontaktiraćemo najkasnije do 2.10.2020. Oni će za konačnu pripremu svog govora imati mentorsku podršku od strane Beogradskog centra za ljudska prava, ali i podršku stručnjaka/stručnjakinje iz obe oblasti, nekoga ko donosi odluke ili radi u institucijama značajnim za temu, ukoliko je to potrebno.

Za dodatna pitanja možeš posetiti Youth Rights Talks ChitChat, koji je prilika da rešiš određene nedoumice i dobiješ više informacija. YRT2020 ChitChat dešava se na Zoom-u, 25.9.2020. u periodu od 12 do 15 časova. Za više informacija o samom događaju ili o YRT2020 ChitChat, možeš nam se obratiti na mejl youth@bgcentar.org.rs.

Dođi ŠtoBližeOdNas i prijavi se za Youth Rights Talks! Vidimo se 5.10.2020!

YRT 2020_G Form Banner

 


[1] Stručni tim čine psiholog/psihološkinja, novinar/novinarka, i doktor/doktorica.[1] Više o Ciljevima održivog razvoja na: https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

[2] „Covid-19: Rad za i sa mladima” dokument je izrađen od strane UNFPA i International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, koji sadrži preporuke za rad sa mladima u toku krize, za uključivanje mladih u odgovor na krizu, i druge preporuke od značaja za brigu o mladima u toku krize.

 

Otvoren poziv za prijave za Youth Rights Defenders – pravimo prvu mrežu branitelja i braniteljki ljudskih prava u regionu

16. septembar 2020.

DFF vizual-FBSvet je usporen, ali su nam glave usijane i brze! Mladima širom sveta postavljaju se novi izazovi, koje nikad nisu ni pomislili da će doživeti. Zato osećamo da je došlo vreme za neke nove snage mladih!

Beogradski centar za ljudska prava iz Srbije, NVO Juventas iz Crne Gore i Helsinški odbor za ljudska prava iz Bosne udruženim snagama raspisuju poziv za mlade koji žele da postanu Youth Rights Defendersi i učestvuju u formiranju prve mreže branitelja i braniteljki prava mladih u regionu!

Zašto su nam potrebni branitelji i braniteljke prava mladih?

Na populaciji mladih prelamaju se svi aktuelni problemi današnjice. Mladi u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori izloženi su mnogim izazovima koji ih sprečavaju da zadovolje svoje razvojne potrebe.

Da li znate da:

 • u Crnoj Gori stambeno pitanje u žiži je javnosti već godinama, dok podaci iz 2018/19. godine pokazuju da čak 71,8% mladih živi sa roditeljima? Zabrinjavajuća je situacija i u oblasti naslednih prava, a sve to posebno pogađa mlade žene.
 • u Srbiji mladi imaju 20% niže mesečne zarade od republičkog proseka, a svaki treći/a zaposleni/a mlađi od 30 godina ima zaradu koja je niža od 2/3 prosečne zarade?
 • Bosnu i Hercegovinu od 2013. do 2019. godine napustilo je 530.000 stanovnika, pretežno mladih?

Da li vam ovo zvuči poznato i možete li da prepoznate lične izazove, izazove vama bliskih mladih ljudi i svoje zajednice?

Mi verujemo da mladi nose energiju promena i da i sami mogu biti zaštitnici i zaštitnice svojih ljudskih prava, kao i da informisani i udruženi mogu napraviti važne promene u društvu. Prva mreža branitelja i braniteljki prava mladih sa posebnom će pažnjom pratiti stanje ljudskih prava mladih na rad, obrazovanje i zapošljavanje u ove tri zemlje u regionu.

Petnaest mladih ljudi iz Srbije, petnaest iz Bosne i Hercegovine i petnaest iz Crne Gore udružiće se da ponude svoju perspektivu, koja najbolje može da predstavi izazove sa kojima se oni suočavaju!

Šta dobijaš učešćem u programu?

 • Imaćeš priliku da učeštvuješ u stvaranju jedinstvene mreže mladih u našem regionu i doprineseš stvaranju novog mehanizma praćenja ljudskih prava mladih; osetićeš da si baš ti kao mlada osoba na prvoj liniji zaštite svojih prava i da u tome nisi sam, odnosno sama;
 • Naučićeš o mehanizmima Ujedinjenih nacija i kako ti mogu pomoći da unaprediš svoj i položaj svojih vršnjaka iz regiona.

Mehanizmi Ujedinjenih nacija zvuče ti daleko i nepoznato? Ne brini, i veruj nam na reč da ćeš kroz ovaj program upoznati ove mehanizme na kreativan način i moći da ih koristiš kao resurs koji može doprineti unapređenju stanja ljudskih prava mladih.

 • Upoznaćeš ljude slične sebi, kojima je stalo do mladih u svojim zemljama i koji su spremni da neumorno uče, istražuju i razgovaraju da bi došli do ideja za unapređenje;

 • Naučićeš korisne tehnike istraživanja i upoznati ljude sa kojima ćeš istraživati svoju lokalnu zajednicu;
 • Imaćeš priliku da se predstaviš kroz kampanju koju ćemo organizovati na društvenim mrežama, podeliš sa drugim mladim ljudima svoju viziju i svoj drive;
 • Učestvovaćeš u kreiranju prvih alternativnih izveštaja u ovim zemljama koji u fokus stavljaju prava mladih, koji će biti predstavljeni pred nekim od Komiteta Ujedinjenih nacija;
 • Otvorićeš dijalog sa donosiocima odluka, na kreativan način istupajući kao mlada osoba koja ne mora i ne treba da menja stil i način govora i razmišljanja da bi donosioci odluka pristali da sa njom razgovaraju;
 • Postaćeš Youth Rights Defender! Da li ti ovo zvuči kao dovoljnо razlogа da postaneš deo ove mreže?

Program će se realizovati u periodu od 26. septembra do sredine decembra 2020. godine, i on obuhvata: 

 - uvodne radionice na kojima ćeš imati priliku da čuješ nešto više o programu i upoznaš se sa vršnjacima iz svoje zemlje;
- četvorodnevni online trening na kome ćeš se upoznati sa vršnjacima iz drugih zemalja, upoznati koncept ljudskih prava mladih i njegovu primenljivost  u svom okruženju, saznaćeš s kojim se to problemima suočavaju tvoji vršnjaci iz drugih zemalja i steći ćeš veštine koje će te učiniti jednim/jednom od prvih mladih branitelja i braniteljki  ljudskih prava mladih u svojoj zemlji i regionu;
- trodnevni online trening na kome ćeš imati prilike da saznaš više o mehanizmima Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava, naučiš neke od istraživačkih tehnika i potom, koristeći ih, saznaš nešto više o problemima u svojoj lokalnoj zajednici;
- dva online sastanka sa vršnjacima iz svoje zemlje i drugih zemalja u regionu na kojima ćete razmeniti rezultate svojih akcija i motivisati jedni druge;
- jednodnevnu radionicu za pripremu performansa, na kojoj ćeš imati priliku da ono što si naučio/naučila primeniš na kreativan način, da izraziš svoje razmišljanje, stav, vrednost koju deliš sa vršnjacima i želju za promenom;
- jednodnevni sastanak sa istraživačem/istraživačicom koji/a će ti pomoći da sprovedeš istraživanje u zajednici i saznaš više o ljudskim pravima mladih.

Ko može da se prijavi?

Za učešće možeš da se prijaviš ako imaš od 15 do 30 godina i dolaziš iz Srbije, Bosne i Hercegovine ili Crne Gore. Svaka zemlja ima svog koordinatora/ku koji/a je tu za grupu, odnosno pomagaće, pružaće infomacije i podršku za stvari koje se odnose na sprovođenje programa i tvoje učešće u njemu.

Prijave su otvorene za sve, a posebno za one mlade koji žele da se njihov glas čuje, da se bore, da budu lideri i liderke promena u svojim zajednicama. Posebno ohrabrujemo da se prijave mladi kojima su neka prava uskraćena, koji se suočavaju sa barijerama ili se na bilo koji način osećaju marginalizovanim.  Dodatna podrške biće obezbeđena.

Način prijavljivanja

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem prijavnog formulara koji se nalazi ovde.

Prijave traju do 24. septembra 2020. godine. O rezultatima selekcije, ukoliko budeš odabran/a, bićeš obavešten/a najkasnije dan po zatvaranju prijave. Pripremna radionica nakon koje će uslediti online trenizi organizovaće se neposredno nakon selekcije. Planirano je da se prvi online susreti, odnosno treninzi dešavaju u periodu od 26. do 29. septembra. Organizatori će se potruditi da stvore takve uslove i atmosferu da i online svet bude prijatno mesto za učešće, omogući razvoj kreativnosti, razmenu i ostvarivanje kontakata.

Pripremne radionice organizovaće se uživo, uz poštovanje svih mera prevencije koje se odnose na pandemiju Covid-19.

Ukoliko su ti potrebne dodatne informacije, želiš da unapred proveriš šta to program nudi ili imaš neke nejasnoće, slobodno nam piši. Na raspolaganju ti stoje lokalni koordinatori/ke:

 • Mirjana Ćuskić, Bosna i Hercegovina: mirjana.hchr@gmail.com 
 • Mićan Andrijašević, Crna Gora: mican.1.andrijasevic@gmail.com
 • Uroš Ranković, Srbija: rankovic@bgcentar.org.rs

Projekat realizuje Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava u saradnji sa NVO JUVENTAS iz Podgorice i Helsinškim odborom za ljudska prava iz Bijeljine, a u okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, sa idejom umrežavanja mladih iz regiona. Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost” sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Srbiji, uz financijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

 #DijalogZaBuducnost

 

 

Online kampanja #proveri_vest u cilju sprečavanja širenja lažnih vesti o izbeglicama, tražiocima azila i migrantima

7. septembar 2020.
Fake NEWS_azil-01
Javni diskurs u Srbiji obiluje lažnim vestima o većini društvenih i političkih pitanja. Manipulacija činjenicama i plasiranje lažnih vesti nije zaobišla ni temu migracija doprinoseći širenju govora mržnje i izazivanju panike.
 
Zbog toga Beogradski centar za ljudska prava otpočinje online kampanju #proveri_vest kako bi ukazao na lažne vesti o izbeglicama, tražiocima azila i migrantima koji borave ili prolaze kroz našu zemlju.
 
Još jednom želimo da ukažemo na važnost transparente migracione politike čime bi građanima informacije o ovom pitanju bile dostupnije i jasno predstavljene.
 
Online kampanju #proveri_vest možete pratiti na našim nalozima na društevnim mrežama, na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru.
 
 

Otvaramo konkurs

25. avgust 2020.

Beogradski-centar-za-ljudska-prava

Beogradski centar za ljudska prava raspisuje konkurs za poziciju

PRAVNOG ZASTUPNIKA/PRAVNE ZASTUPNICE

na projektu „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji“ (projekat u izvršnom partnerstvu sa kancelarijom UNHCR-a u Beogradu)

za poslove pružanja podrške izbeglicama i tražiocima azila.

Opis posla i potrebne kvalifikacije pogledajte u prilogu:

Ukoliko ste zainteresovani i mislite da Vaše iskustvo i kvalifikacije odgovaraju opisu pozicije, Vašu biografiju i motivaciono pismo možete poslati na hr@bgcentar.org.rs 

Prijave će se obrađivati po pristizanju, a biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u najuži izbor. Prijave se primaju do 10. septembra 2020. godine.

Izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za period januar – jun 2020. godine

13. avgust 2020.

Capture koriceBeogradski centar za ljudska prava predstavlja izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji u prvoj polovini 2020. godine, koji ima poseban osvrt na poštovanje ljudskih prava u vreme vanrednog stanja. Izveštaj konstatuje dalje nazadovanje Srbije u demokratskim procesima i navodi ozbiljne slučajeve kršenja ljudskih prava, naročito u periodu od 15. marta kada je u Srbiji uvedeno vanredno stanje zbog pandemije zarazne bolesti uzrokavane virusom COVID-19.

Od same Oduke o proglašenju vanrednog stanja ali i svih kasnijih mera koje su usvajane, izvršna vlast je u potpunosti preuzela primat u donošenju odluka u odnosu na zakonodavnu, iako Ustav ovo rešenje predviđa kao supsidijarno i izuzetno, a za koje nije bilo valjanog opravdanja. Tokom vanrednog stanja došlo je do ozbiljnog narušavanja Ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poput nesrazmernog ograničavanja slobode kretanja, a zabeleženi su brojni primeri i svedočenja građana koji su bili prebijani, hapšeni i pritvarani zbog kršenja mere samoizolacije o kojoj nisu ni bili obavešteni na pravno propisan način.

U tom periodu upadljivo je bilo nepostupanje Ustavnog suda Srbije. Od proglašenja vanrednog stanja do prve odluke Ustavnog suda prošlo je 67 dana, a u tom period Ustavni sud je javno reagovao isključivo na tvrdnje da ne radi. Do sredine maja Ustavnom sudu podneta je ukupno 51 inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja (10) i za pokretanje postupka ocene ustavnosti drugih propisa donetih od 15. marta 2020. godine (41).

(više…)