Teški slučajevi stvaraju loše zakone

13. maj 2019.

 

Povodom najavljenih izmena i dopuna Krivičnog zakonika i uvođenja kazne doživotnog zatvora, kao i doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, razgovarali smo sa profesorom komparativnog i međunarodnog krivičnog prava na Univerzitetu u Notingemu, Dirkom Van Zil Smitom.
(više…)

СТРУКА ПРОТИВ КАЗНЕ ДОЖИВОТНОГ ЗАТВОРА БЕЗ ПРАВА НА УСЛОВНИ ОТПУСТ

7. maj 2019.

Ми, доле потписани, 

 

Подсећајући да је дужност свих државних органа да поштују одредбе Устава Репубике Србије,[1] Међународног пакта о грађанским и политичким правима,[2] Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода,[3] Конвенције против мучења и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака[4] и других потврђених међународних уговора, као и правила међународног обичајног права, којима је мучење, нечовечно или понижавајуће поступање или кажњавање забрањено у свим околностима. (više…)