Celovita i delotvorna zaštita podataka ličnosti

19. septembar 2008.
Beogradski centar za ljudska prava se pridružuje inicijativi Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja kojom se podnose amandmani na Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Smatramo da ovako bitan zakon ne bi trebalo da ima nedostatke koji ozbiljno remete samu suštinu zaštite podataka.Amandmanima se onemogućavaju brojne zloupotrebe do kojih može doći ako se za njihovo korišćenje ne propišu precizna pravila. Naglašavamo da preširoko tumačenje koncepta „nacionalne bezbednosti“ može ugroziti i ostvarivanje ostalih ljudskih prava. Proces približavanja Evropskoj uniji nas obavezuje da usvajamo i evropske standarde a pre svih savremeniji koncept nacionalne bezbednosti.