Civilno društvo zabrinuto zbog ukidanja Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

30. oktobar 2020.

Organizacije civilnog društva zahtevaju od Vlade Republike Srbije da osigura dovoljno resursa i formalnih nadležnosti za mehanizme čiji je cilj uključivanje građana u procese donošenja odluka. Takođe, od Vlade tražimo i da obrazloži zbog čega je odluka da se Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom ukine, kao i smanje postojeće ingerencije u okviru novog Ministarstva, doneta u potpuno netransparentnom procesu, bez adekvatnih konsultacija sa civinilnim društvom.

Nakon jedne decenije od uspostavljanja, usvajanjem Zakona o ministarstvima i uspostavljanjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, rasformirana je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom kao služba Vlade koja je imala koordinirajuću ulogu u obezbeđivanju saradnje civilnog i svih delova javnog sektora. Građanske inicijative su zajedno sa kolegama iz civilnog društva godinama radile na uspostavljanja institucije Kancelarije, koja je predstavljala mehanizam za unapređenje saradnje između svih ministarstava i organizacija civilnog društva.

Iako je deo nadležnosti Kancelarije prenet na novo Ministarstvo, javnosti nije dovoljno jasno obrazloženo zbog čega se odnosi sa civilnim društvom stavljaju pod okrilje jednog ministarstva. Na ovaj način se značajno sužava prostor za konstruktivnu saradnju između svih organa javne vlasti i civilnog sektora, koja po standardima Evropske unije treba da bude mnogo više od dijaloga. Ostaje i pitanje kako će se u budućoj praksi Ministarstva sprovoditi politika učešća građana u pripremi propisa u skladu sa osnovnim principima Smernica za uključivanje OCD u procese donošenja propisa. Kancelarija je uspostavila standarde u ovoj oblasti i smanjenje ovih standarda umanjiće i realan uticaj na kvalitet i sadržinu pravnih propisa. Takođe, u delokrugu novog Ministarstva nema nadležnosti u vezi sa prikupljanjem i objavljivanjem informacija o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta. Na ovaj način, ukinut je važan mehanizam za kontrolu transparentnosti potrošnje ovih budžetskih izdvajanja. Istovremeno, ukinuta je veoma važna uloga Kancelarije da osigurava učešće građana u pripremi pravnih propisa od strane ministarstava i lokalnih samouprava.

Od Vlade takođe očekujemo, iako to Zakonom o ministarstvima nije predviđeno, da Ministarstvo za ljudska prava i manjinska prava i društveni dijalog preuzme i sva radno angažovana lica iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao što je slučaj sa zaposlenima iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. U suprotnom će neizbežno doći do prekida ili usporenja procesa u kojima Kancelarija trenutno učestvuje ili ih sprovodi.

Ovim putem iskazujemo zahvalnost Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom koja je od osnivanja, uprkos konstantnom smanjivanju resursa i ograničenim ingerencijama, postigla rezultate u otvaranju državnih institucija prema civilnom društvu.

Potpisnici saopštenja:

1. ADRA Srbija

2. AS – Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om

3. Asocijacija DUGA

4. ASTRA- Akcija protiv trgovine

5. Beograd Prajd

6. Beogradska otvorena škola

7. Beogradski centar za bezbednosnu politiku

8. Beogradski centar za ljudska prava

9. Birodi

10. CANVAS

11. Catalyst Balkans

12. Centar za evropske politike

13. Centar za minitoring i aktivizam – CEMA

14. Centar za mir Kragujevac

15. Centar za praktičnu politiku

16. Centar za prava deteta

17. Centar za razvoj demokratskog društva- Europolis

18. Centar za vladavinu prava

19. CINS

20. Đorđe Popović, programski koordinator BFPE i nekadašnji zaposleni Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

21. Edukativni centar Kruševac

22. Ekološki pokret Odžaka

23. EKONEC portal

24. Evropski pokret u Srbiji

25. Fond za humanitarno pravo

26. Građanske incijative

27. Grupa IZAĐI

28. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

29. Inicijativa mladih za ljudska prava

30. ISKRICA-inicijativa za dodatnu podršku

31. Kulturni centar DamaD

32. Labris- organizacija za lezbejska ljudska prava

33. Libero

34. Link plus

35. Media i reform centar Niš

36. Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi

37. Nacionalna koalcija za decentralizaciju

38. Nepušački Edukativni Centa

39. Nezavisno udruženje novinara Srbije

40. Novosadska novinarska škola

41. Novosadski humanitarni centar

42. Omladinski centar CK13

43. Partneri Srbija

44. Podrinjski Antikorupcijski Tim Pakt

45. portal Dijalog Net

46. Praxis

47. Proaktiv

48. Radio Zlatousti

49. Res Publica

50. Sandžački odbor za ljudska prava

51. Sanitarno ekološko društvo

52. Slavko Ćuruvija fondacija

53. Srbija u pokretu

54. Timočki omladinski centar

55. Trag Fondacija

56. Udruženje Dijalog

57. Udruženje Fenomena

58. Udruženje Fenomena

59. Udruženje građana RIME Zaječar

60. Udruženje Lilit

61. Udruženje Narodni Parlament

62. UG Balkan Urban Movement

63. UG ekološko društvo „Bujanovac“

64. UG “Evrokontakt“

65. UG Kreni-Promeni

66. UG VIDO Kragujevac

67. Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije

68. Urban-in

69. UŽ Peščanik

70. Vojvođanski građanski centar

71. Žene za mir Leskovac