Dan mladih = Nova mladost

12. avgust 2020.

Dan mladihSvaki dan je drugačiji. Čini se da je ovaj ipak malo više drugačiji od drugih. Dragi naši, govorimo o vašem danu – Međunarodnom danu mladih, ove godine drugačijem na mnogo nivoa.

U trenutku u kome je svet usporen, ali su nam glave i dalje usijane i brze, kada se mladima širom sveta uzurpiraju prava, a pred njih postavljaju novi izazovi koje nikada nisu ni pomislili da će doživeti, čini se da je nemoguće usporiti mladost i njenu snagu. Žilavost kojom se mladost prilagođava i živi – nije za potcenjivanje. Zašto osećamo kao da je došlo vreme neke nove snage mladih?

Novo vreme, za koje crpimo novu snagu, a koje nazivaju novom normalnošću, suočilo je mlade sa brojnim izazovima. Život mlade osobe premešten je u onlajn prostor, studenski i učenički domovi su zatvoreni, mladi su izgubili poslove i vratili se u domove roditelja, a finansijska situacija im se pogoršala. Novo vreme je produbilo nejednakosti i posebno pogodilo mlade u marginalnom položaju. Retko koja mlada osoba je u zoni komfora. Najnoviji rezultati istraživanja Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava pokazali su da su (ne)adekvatno stanovanje i život u prenaseljenim stanovima ozbiljan problem koji je ova kriza iznedrila. Fizička izolacija utiče da veliki broj mladih prepozna potrebu za psihološkom podrškom.

Trenutna kriza naučila nas je da ljudsko zdravlje ne zavisi samo od dostupne zdravstvene zaštite, već umnogome i od pristupa tačnim informacijama. Pokazalo se da mladi u Srbiji ne veruju u domaća sredstva javnog informisanja, kao i da su izloženi brojnim lažnim vestima na društvenim mrežama, a dodatno im i nedostaju formati koji su prilagođenji njihovim potrebama. U ovakvim novim uslovima, mladi ipak nalaze snagu – novu snagu da budu na prvim linijama, da odgovore na izazove koje je iznedrila kriza i doprinesu zajednici.

Reakcije mladih usledile su tamo gde su skrajnuti, tamo gde se posmatraju kao pasivni slušaoci, tamo gde im se ne dozvoljava da budu akteri i akterke nove stvarnosti. Mladi su prepoznavali i prepoznaju „opšta mesta” u govorima i odlučuju se da reaguju, da ne ćute. Sa maskama preko usta i nosa, mladi vide i prepoznaju globalnu važnost lokalnih problema kojima svedoče u svojim sredinama i okruženjima. Ustaju da zaštite svoja prava, ali i prava drugog i drugačijeg.

Danas, dragi mladi ljudi, slušamo, čujemo, razumemo, prepoznajemo i slavimo sva vaša dostignuća! Jer niste sami. Svakome od vas nova normalnost može postati bliska i prihvatljiva, jer je vaša snaga mladost. Zapamtite, mladost uvek bila sinonim za pobunu, promenu, iskrenost i snagu.

Zamislite da se na globalnom nivou milijardu ljudi kao što ste vi udruži za prava mladih, sve(t) bi se promenilo vrtoglavom brzinom.

Vaš glas je vaša snaga, vaša mladost je vaša moć!

I zato – da nam živi mladost!