Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom

9. јула 2020.

Donator: Evropska unija

Trajanje projekta: jul 2020 – novembar 2020.

Projekat “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” realizuju udruženja Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje studenata sa hendikepom, Secons – grupa za razvojnu inicijativu i Beogradski centar za ljudska prava.

Cilj projekta je unapređenje građanske participacije mladih sa invaliditetom/hendikepom putem razvoja digitalne i medijske pismenosti.

Projekat mladima sa invaliditetom/hendikepom omogućava sticanje znanja i veština u oblasti digitalne i medijske pismenosti, nudi obuke za razvoj liderskih veština kako bi bili aktivni građani i građanke i doprineli rešavanju problema u zajednici, pospešuje rast i razvoj udruženja za mlade u oblasti društvenog uključivanja, ali i jača kapacitete medija za kvalitetno i odgovorno novinarstvo kroz širenje svesti podrške mladima sa invaliditetom/hendikepom u kontekstu pozitivnog razvoja, kritičkog pristupa i primera dobrih praksi.