Diskriminacija i Ekonomska i socijalna prava u Srbiji

23. novembar 2012.

Donator: Ambasada kraljevine Holandije

Trajanje projekta: 2012-2013

Medijski centar BETA i Beogradski centar za ljudska prava realizovaće tokom 2012-2013. godine projekat Media – Watchdogs for Human Rights čiji je cilj doprinos ostvarivanju ljudskih prava i odgovornom izveštavanju na teme diskriminacije i širokog spektra ekonomskih i socijalnih prava.

Mediji i civilni sektor su čuvari demokratkih procesa i zato je veoma važno kreirati zajedničke inicijative za promociju vladavine prava. Medijski centar BETA i Beogradski centar za ljudska prava udružiće svoje profesionalno iskustvo u podizanju svesti o stanju ljudskih prava, kao i edukaciji budućih profesionalaca o odgovornom odnosu prema osetljivim društvenim pitanjima.

Projekat je fokusiran na dve tematske celine Diskriminacija i Ekonomska i socijalna prava u Srbiji.

Projekat će obuhvatiti medijsku produkciju o zakonskoj regulativi, stanju ljudskih prava u Srbiji, potrebnim usaglašavanjima sa evropskim procedurama, kao i svakodnevnim primerima iz prakse. Produkcija će obuhvatiti  sve važne događaje vezane za osnovne teme projekta i biće realizovana u okviru redakcije portala EurActiv.rs (www.euractiv.rsNovinske agencije BETA. Selekcija najvažnijih priloga biće emitovana i kroz generalni agencijski servis vesti. Odgovornim i profesionalinim izveštavanjem pružiće se primer etičkog, objektivnog i profesionalnog izveštavanja o osetljivim društvenim pitanjima.

U cilju doprinosa opštoj i medijskoj pismenosti, kao i blagovremenog uspostavljanja etičkih i profesionalnih standarda u vezi sa ljudskim pravima, projekat će obuhvatiti i realizaciju dve tematske radionce namenjene studentima beogradskih fakulteta, sa mogućnošću obavljanja stručne prakse u redakciji EurActiva.

O radionicama

Projekat će obuhvatiti realizaciju dve tematske radionice u trajanju od ukupno četiri dana. Radionice će biti fokusirane na Diskriminaciju i Ekonomska i socijalna prava u Srbiji, u okviru kojih će se obraditi najvažnije teme:diskriminacija na osnovu pola, rase, nacionalnosti, seksualne orijentacije i verske pripadnosti, kao i pravo na obrazovanje, pravo na rad, pravo na pravnu zaštitu i dr.

Interaktivne radionice će biti podeljene na dva segmenta – teorijski, u okviru kog će eksperti iz oblasti ljudskih prava dati opšti pregled stanja i uvid u zakonski okvir, i praktičan, u okviru kojeg će iskusni medijski profesionalci edukovati studente o etičkom i odgovornom informisanju o osetljivim društvenim pitanjima. Treneri će podsticati aktivno učešće studenata, shodno njihovom akademskom fokusu. Radionice će biti organizovane tokom jeseni 2012. godine. Broj učesnika radionica je ograničen na ukupno 40 studenata.

Zainteresovani studenti treba da pošalju svoje prijave na srpskom jeziku (prijava podrazumeva CV i motivaciono pismo) na prijava@euractiv.rs i bgcentar@bgcentar.rs sa naznakom – Prijava Media Watchdogs, do ponoći 10. oktobara 2012. Odabrani kandidati biće pozvani na razgovor, nakon ćega će biti sastavljena konačna lista učesnika radionica.

Nakon održavanja radionica zainteresovani učesnici imaće priliku za stručnu praksu u okviru redakcije EurActiva u trajanju od dva meseca. Uslov za obavljanje prakse biće tekst na neku od tema koje su obrađene u okviru radionica. Odabranih kandidati biće blagovremeno obavešteni, a prakse će se relalizovati tokom 2013. godine.

Realizaciju projekta omogućila je Ambasada kraljevine Holandije u okviru MATRA programa Ministarstva spoljnih poslova Holandije.