Prvi trening u okviru projekta na temu diskriminacije je sproveden u Centru za kulturnu dekontaminaciju, učestvovalo je četrdeset studenata političkih nauka – smer novinarstvo. Predavači su bili novinari iz medijske kuće B92, novinske kuće Vreme, urednice magazina Elle i Cosmopolitan, saradnici Beogradskog centar za ljudska prava. Nakon održanog predavanja, polazanici treninga dobili su priliku da volontiraju u Adria mediji, gde će biti raspoređeni po različitim sektorima koje pokriva ova izdavačka kuća. Ovde možete pogledati komentar Sonje Kovacs, urednice Ella o projektu za novinare koje sprovodi Beogradski centar za ljudska prava a objavljene tekstove na diskriminacije možete pogledati ovde.