Doboj

20. oktobar 2016.

Optužnicom KTO 2/16 od 22.03.2016. godine optuženom Dušanu Vukoviću stavlja se na teret da je u periodu od 1992. do 1995. godine kao pripadnik policije u svojstvu stražara Okružnog zatvora u Doboju u prostorijama zatvora u više navrata telesno povređivao, fizički i psihički mučio više oštećenih lica lišenih slobode, što je rezultiralo velikim fizičkim i psihičkim patnjama, povredama telesnog integriteta i smrti zatvorenika, čime je izvršio ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ u saizvršilaštvu.

Prema optužnim navodima optuženi se tereti da je od 11. maja do decembra 1992. godine u više navrata zlostavljao oštećenog A. F. iz Gračanice udavši ga policijskom palicom po raznim delovima tela; u periodu od 11. maja 1992. do marta 1993. godine zajedno sa zatvroskim stražarima L. V. i N. B. u više navrata fizički i pshički zlostavljao oštećenog I. Š. iz Maglaja na način da su ga u prostoriji zatvora tukli debelim elektrokablovima usled čega je oštećeni gubio svest; neutvrđenog dana krajem januara 1993. godine zajedno sa stražorom N.B. iz zatvorske ćelije izveo oštečenog K, M. iz Odžaka, pitao ga šta je pričao predstavnicima MKCK koji su istog dana obilazili zatvor i nakon toga ga teško fizički pretukli i naneli mu telesne povrede od kojiih je oštećeni preminuo; od maja 1992. do marta 1993. godine u više navrata gumenom palicom tukao i telesno povređivao zatvorenike oštećene zaštićenog svedoka H1, A. F, Š. F. iz Tešnja i Š. S. iz Doboja koji su prolazili hodnikom idući u toalet; u periodu od maja 1992. do marta 1993. zajedno sa drugim stražarima omogućavao nepoznatim pripadnicima VRS da ulaze u zatvor i tuku zatvorenike i telesno povrede više oštećenih, a krajem maja iste godine optuženi je odobrio ulazak nepoznatih pripadnika Crvenih beretki koji su u njegovom prisustvu iz zatvora izveli oštećene K. A. i Z. N, kada je nepoznati pripadnik po nadimku Rigi oštećenom K. A. rekao da se pozdravi sa zatvorenicima pošto ih više neće videti od kada se oštećeni K. A. vodi kao nestalo lice; neutvđenog dana u julu ili avgustu 1992. godine naneo telesne povrede zatvreniku oštećenom N. M; u više navrata tukao zajedno sa stražarom N. B. drvenim predmetom i telesno povredio oštećenog K. H. 

Prvostepeni postupak je u toku.