U sekciji Dokumenti možete pronaći najznačajnije međunarodne ugovore za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i relevantno važeće zakonodavstvo i komentare zakona. Takođe, sa ove stranice možete preuzeti odluke tela Ujedinjenih nacija i Evropskog suda za ljudska prava.

Deo bogate izdavačke delatnosti Centra čini i biblioteka Dokumenti, u okviru koje su objavljene zbirke relevantnih međunarodnih ugovora za zaštitu ljudskih prava na srpskom i engleskom jeziku, kao i zbirke prevedenih odluka međunarodnih tela i sudova čija je praksa značajna za prihvatanje univerzalnih i evropskih standarda u oblasti ljudskih prava.