Međunarodni dokumenti

U ovoj sekciji možete pronaći srpske tekstove najvažnijih međunarodnih ugovora za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Dokumenti Ujedinjenih nacija

Paktovi

Konvencije

Deklaracije

Dokumenti Saveta Evrope

Dokumenti Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju