Doživotni zatvor bez uslovnog otpusta vodi u kršenje ljudskih prava

24. januar 2019.

Picture1Beogradski centar za ljudska prava objavio je analizu „Kazna doživotnog zatvora – evropski standardi ljudskih prava i aktuelne prepreke u njihovoj primeni u srpskom krivičnom zakonodavstvu“. Zaključak je da postoje ozbiljni razlozi da se uvođenje ove kazne preispita, ili da se njenom uvođenju pristupi sa većom pažnjom.  Ukoliko se normativni okvir i primena instituta pomilovanja iz osnova ne promene, uvođenje doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta osuđenih koji izdražavaju tu kaznu će predstavljati nečovečno kažnjavanje.

Analizu možete preuzeti ovde.