DPF debata: „Položaj nacionalnih manjina i izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina“

8. novembar 2014.

Debata je održana 08. oktobra 2014. u sali Narodne banke Srbije. Na debati su učestvovali Meho Omerović (narodni poslanik), Aleksandar Popov (Centar za regionalizam), Jelena Milunović (BIRODI), Ana Sekulić (Centar za istraživanje etniciteta), Vlado Radulović (Kancelarija za ljudska i manjinska prava), Ruben Fuks (Savez jevrejskih opština), Aleksandra Šanjević (Fondacija za otvoreno društvo), Dušan Pokuševski (Beogradski centar za ljudska prava), Sara Dereta (Centar za praktičnu politiku), Nikola Grujić (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti), Esad Džudžo (Bošnjačko nacionalno vijeće), Nenad Čelarević (OSCE), Sonja Seizova (OSCE), Majkl Ujehara (OSCE), Iva Petrović (Centar za istraživanje migracija), Goran Bašić (Centar za istraživanje etniciteta), Sveta Matić (Minority news), Tomislav Žigmanov (Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata), Darko Sarić Lukendić (Hrvatsko nacionalno vijeće), Ivan Vasić (Nacionalni savet Romske nacionalne manjine), Elisaveta Stojanovska Ivanović (Nacionalni savet Makedonske nacionalne manjine), Vitomir Mihajlović (Nacionalni savet Romske nacionalne manjine), Safet Hasanagić (pukovnik JNA u penziji), Leila Ruždić (GO Zvezdara), Nataša Vučković (FCD), Dragoljub Mićunović (FCD) i drugi.