Dragan Prelević

16. februar 2013.

dragan-prelevicAdvokat iz Podgorice

Školu ljudskih prava Beogradskog Centra pohađao sam kao advokatski pripravnik 1996.godine, za vrijeme najžešćih studentskih protesta protiv Miloševićevog režima. Školu pamtim po dirljivom prijateljstvu koje se razvilo i opstalo među učesnicima, utisku sistematskog pristupa zaštiti ljudskog dostojanstva kroz sistem ljudskih prava i predavačima koji su davali sve od sebe.

Prof. Kosta Obradović je savjetovao o finesama i tajnama pregovaranja prilikom zaključivanja međunarodnih ugovora iz oblasti humanitarnog prava, a advokat Ivan Janković kako da se nosite sa praćenjem i prisluškivanjem tajne policije.

Škola je bila prekretnica i u mom profesionalnom radu. Znanja, posebno o međunarodnom sistemu zaštite ljudskih prava, kasnije sam kao advokat uspješno primijenio u nekoliko značajnih slučajeva zaštite žrtava teških kršenja ljudskih prava (tortura i progon Roma, trgovina ljudima, naknada štete žrtvama ratnih zločina). Uz to, Škola je doprinijela i razvoju svijesti o neophodnosti aktivnog građanskog djelovanja i nastanku Akcije za ljudska prava koja je danas najglasnija nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori.