Edukativna online kampanja #UspraviSe! o ljudskim pravima i vladavini prava

24. новембра 2021.

UspraviSe vizual 0Beogradski centar za ljudska prava pokreće edukativnu online kampanju #UspraviSe! sa ciljem da građanima Srbije, posebno mladima približi teme vezane za ljudska prava i vladavinu prava.

U periodu globalne pandemije kao i akutelnih društvenih i političkih dešavanja u Srbiji, od posebne je važnosti da se podigne nivo informisanosti o ljudskim pravima i vladavini prava jer su ona ključna za postavljanje temelja stabilnog, demokratskog društva i slobodan razvoj svakog pojedinca.

Cilj naše kampanje #UspraviSe! je pre svega obrazovni kako bi se podgila svest građana o značaju pitanja koja se tiču ljudskih prava, njihovog uživanja i zaštite.

Šta podrazumeva vladavina prava, zašto su ljudska prava univerzalna i zašto država mora da ih poštuje i štiti, šta podrazumeva jednakost pred zakonom i pravo na pravično suđenje, koliki je značaj fer i poštenih izbora, šta su diskriminacija i govor mržnje, – o svemu ovome u narednim mesecima kroz našu inovativnu online kampanju #UspraviSe!

Pratite nas na našim profilima na društvenim mrežana Instagram, Facebook i Twitter.

Online kampanja #UspraviSe! deo je projekta Unapređenje vladavine prava i kulture ljudskih prava među mladima koji Beogradski centar za ljudska prava realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.