EDUWOHI – Youth Rights Defenders Network for Education, Work and Housing (Mreža mladih branitelja/ki ljudskih prava za obrazovanje, rad i stanovanje)

6. јула 2020.

Donator: Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF)

Trajanje projekta: 01.7.2020- 31.1.2021.

Cilj projekta je formiranje prve mreže branitelja i braniteljki prava mladih, odnosno mreže mladih iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koja će se baviti promocijom, zaštitom i izveštavanjem o ljudskim pravima mladih na obrazovanje, rad i stanovanje.

Kroz ovaj projekat mladi ljudi su u fokusu kao nosioci i zaštitnici/ce svojih ljudskih prava, gde će odgovorno i pripremljeno izveštavati o stanju pomenutih ljudskih prava iz njihove perspektive, donosiocima odluka, široj javnosti i relevantnim UN mehanizmima.

Projekat sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava, a u saradnji sa NVO JUVENTAS iz Podgorice i Helsinškim odborom za ljudska prava iz Bijeljine, u okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, sa idejom jačanja kapaciteta mladih iz regiona, kao i unapređenja komunikacije između građana/ki i donosioca odluka kroz konstruktivno učešće u dijalogu i procesu donošenja odluka. Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost“ sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Republici Srbiji, uz financijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

#DijalogZaBuducnost