EU Login

9. januar 2005.

Donator: European Agency for Reconstruction, Open Society Fond

Trajanje projekta: maj 2005 – februar 2006

Ovaj projekat je za cilj imao širenje znanja o Evropskoj uniji i procesima integracija u ovu regionlanu međunarodnu organizaciju među srednjoškolcima. Predavanja na seminarima obuhvatala su istoriju Evropske unije i evropskih integracija, kulturne razlike i negovanje kulturnog identiteta zemalja članica, ekonomska i politička saradnja i obrazovanje. Program je koncipiran na osnovu zaključka do kojeg smo došli u istraživanjima javnog mnenja da je razlog za otpor evropskim integracijama  u nekim društvenim grupama i političkim partijama nedovoljno poznavanje Evropske unije. S jedne strane bilo je mnogo debata o EU u medijima, ali mali broj je bio zasnovan na činjenicama i pravim informacijama, a ako je takav program i postojao nije se na adekvatan način obraćao mladima. Zato su kao ciljna grupa odabrani srednjoškolci koji u budućnosti treba da doprinesu evropskim integracijama naše zemlje.

Centar je za ovaj projekat napravio posebnu publikaciju Pridružimo se – knjigu o EU i evropskim integracijama koje je potpuno prilagođena srednjoškolcima.

Seminari su održani u malim gradovima u Srbiji: Bosilegradu, Bujanovcu, Vladičinom hanu, Kovinu, Titelu, Bačkoj Palanci, jagodini, Ivnjici, Priboju, Velikom Gadištu, Pošarevcu, Prijepolju, Požedi, bajnoj bašti, Kučevu. Na svakom od seminara učestvovalo je 30-50 učesnika. Seminari su obuhvatali predavanja, radionice, debate, simulacije, a predvači su ohrabrivali učesnike da se uključe u debatu i postavljaju pitanja. Predavači na seminarima su bili saradnici Beogradskog centra za ljudska prava, Kancelarije za evropske integracije, Centra za savremenu umetnost, Ekonomskog fakulteta i drugih institucija.

Posle seminara, učenici su imali 4-6 nedelja da osmisle neki rad (instalaciju, esej ili pesmu) ili prezentaciju koji se odnose na Evropsku uniju, proces integracija kao i na lične utiske i mišljenje o Evropskoj Uniji. U Centar je stiglo mnogo radova čiji je kvalitete bio iznad očekivanog. Žiri, sastavljen od stručnjaka, pregledao je radove koji su bili izloženi u Galeriji Ozon i pobednicima su uručene nagrade (lap top kompjuteri). Beogradski centar za ljudska prava je u posebnoj publikaciji objavio radove učenika. Radove možete pogledati ovde…