EU online

9. januar 2008.

Donator: Ambasada Velike Britanije u Beogradu/British Embassy Belgrade

Trajanje projekta: juli – septembar 2008

Uočavajući da je znanje o Evropskoj uniji, njenoj istoriji, ciljevima, organima, procesima integracije u EU i aktivnostima koje preduzima veoma oskudno, Beogradski centar je na svoju web stranicu postavio novu sekciju Evropska unija u 800 reči.  Verujemo da će na ovaj način ideje Evropske unije postati bliže širokoj javnosti, posebno mlađoj generaciji koja koristi internet. Zato je posebna pažnja u tekstovima koji se nalaze na web srtranici posvećena prednostima koje pruža pridruživanje Evropskoj uniji i posebno ono što članstvo u EU omogućava u oblasti obrazovanja, razmene mladih kroz programe koje finansira EU.