betoven-kulturaHimna Evropske unije je poslednji stav (Oda radosti) Devete simfonije velikog nemačkog kompozitora Ludviga van Betovena. Iako nastala na osnovu pesme koju je napisao Fridrih fon Šiler, kada se koristi kao himna ne upotrebljavaju se reči same pesme. Kao i zastavu – 1985. godine – šefovi država i vlada članica proglasili su je zvaničnom himnom i simbolom  tada Evropske zajednice jer izražava ideale slobode, mira i solidarnosti.