Najčešća greška koja se pravi je da se smatra da je 9. maj uzet za Dan Evrope zbog toga što je to dan pobede nad fašizmom. Pre svega, taj dan se uopšte ne slavi u svim državama kao dan pobede nad fašizmom (npr. u Holandiji i Danskoj je to 5. maj, u Francuskoj i Češkoj 8. maj, itd.). Deveti maj je proglašen Danom Evrope zbog toga što je tog datuma, 1950. godine, francuski ministar spoljnih poslova Robert Šuman predstavio svoju ideju stvaranja organizovane Evrope (Šumanova deklaracija). Ovaj predlog smatra se početkom stvaranja Evropske unije, a Dan Evrope se naziva i Šumanovim danom.