racunski finnasiski sudRevizorski sud je „finansijska savest“ EU – to je organ koji svake godine procenjuje da li se sredstva iz budžeta Unije troše na legalan, efikasan i ekonomski valjan način. Osnovan je 1975. godine i sedište mu je u Luksemburgu.  Sud ima 28 sudija (iz svake države članice po jedan), imenovanih na period od 6 godina sa mogućnošću obnavljanja mandata, i oko 800 stručnih saradnika.

Revizorski sud sprovodi spoljašnju nezavisnu kontrolu nad trošenjem novca na sličan način na koji to rade revizorski sudovi ili nezavisne agencije u mnogim demokratskim državama. On sam, međutim, nema sudska ovlašćenja – otkrije li nepravilnost u trošenju sredstava iz budžeta Unije, prijavljuje je Evropskom birou za borbu protiv prevara (OLAF).