gej brakoviGej brak, homoseksualni ili lezbejski, je brak između osoba istog pola. Države same određuju uslove za sklapanje braka – u većini zemalja brakom se smatra zajednica muškarca i žene ali ima izuzetaka. U nekim zemljama je dozvoljen brak između osoba istog pola, a u nekima poligamija – brak između jednog muškarca i više žena (npr. u Saudijskoj Arabiji).

Seksualni život i seksualna orijentacija uopšte, uživaju zaštitu prava na privatnost i države ne bi smele da se mešaju u dobrovoljne seksualne odnose između odraslih lica, bilo da su oni između osoba istog ili različtog pola. Dozvoljeno je ipak inkriminisanje seksualnih odnosa sa maloletnim licem, radi zaštite prava dece i adolescenata. Starosna granica je u različita od jedne države do druge, ali je važno da bude postavljena na isti način za oba pola i za bilo koju vrstu seksualnog odnosa.

U raznim državama gej brakovi posmatraju se na veoma različite načine. Od  zabrane  seksualnih odnosa osoba istog pola (npr. Egipat, a u Iranu je čak i dalje propisana smrtna kazna), preko tolerisanja gej zajednica (npr. neke države u SAD) do priznanja gej brakova i omogućavanja ovim parovima da usvajaju decu (npr. Holandija, Španija itd).  Neke države uvode institute građanskih i registrovanih gej zajednica, koje su po obimu prava i obaveza veoma slične braku (npr. u Finskoj su dozvoljene registrovane gej zajednice, ali partneri nemaju pravo na zajedničko prezime, niti da usvajaju decu). Postoje i zemlje čiji zakoni osobama istog pola koje žive u tzv. neregistrovanim kohabitacijama garantuju izvesna prava kao što je pravo na nasleđivanje (npr. Portugalija).

Ustav Srbije jemči pravo svakome da slobodno odluči o zaključenju i raskidanju braka. Po Ustavu zaključenje, trajanje i raskid braka počivaju na ravnopravnosti supružnika. Brak se kod nas može zaključiti samo uz slobodan pristanak žene i muškarca i tako su, u stvari, homoseksualni brakovi proglašeni neustavnim. Prema našem Porodičnom zakonu vanbračna zajednica je trajnija zajednica života između muškarca i žene.  Beogradski centar za ljudska prava podneo je 2005. godine Ustavnom sudu Srbije predlog za ocenu ustavnosti člana Porodičnog zakona, po kome se vanbračnom zajednicom smatra samo trajnija zajednica osoba različitog pola, čime se u značajno nepovoljniji položaj stavljaju partneri istog pola u sličnim zajednicama, jer oni nemaju pristup mnogim pravima koja se garantuju vanbračnim partnerima.

Pobornici gej brakova tvrde da država ima interes da ohrabri stabilne veze i time smanji broj pojedinaca kojima je potrebna pomoć društva, na primer supružnici vode računa jedno o drugom kada im je potrebna zdravstvena nega ili finansijska pomoć i da tu nema nikakve razlike između heteroseksualnih i gej parova.

Među protivnicima priznanja gej brakova ima i onih koji smatraju da su lični odnosi privatna stvar, te da država ne treba da se njih meša i uređuje ih, ni u kom slučaju.

Države koje ne priznaju gej brakove svoj stav pravdaju potrebom zaštite zajednice, čiju osnovnu jedinicu predstvalja tradicionalna porodica sa mužem, ženom i njihovom decom.

Ukoliko neko pravo ne poznaje gej brakove, ne znači da zajednice života osoba istog pola ne uživaju nikakvu zaštitu. Parovima istog pola koji žive u vanbračnoj zajednici moraju se priznati neka prava koja imaju osobe različitog pola u braku ili vanbračnoj zajednici.  Tako svi jednako, bez diskriminacije treba da uživaju zaštitu od nasilja u porodici, da imaju pravo na izdržavanje ili nasleđivnje. Pitanje koje izaziva puno sukoba je da li gej parovi pod istim uslovima kao i hetero prarovi mogu da ostvaruju roditeljska prava? Čini se da većina država još uvek priznaje daleko uži krug prava partnetima istog pola, čak i kada je jedan od njih biološki roditelj deteta. Ovo potvrđuju i međunarodna tela za zaštitu ljudskih prava, iako međunarodne konvencije za zaštitu ljudskih prava ne garantuju pravo na sklapanje gej brakova.

Gej zajednice, posebno priznate od strane države su veoma kontroverzno pitanje širom sveta i proći je još puno vremena dok se ne postigne saglasnost da dozvole ove brakove kao takve.