Uniji se 1995. pridružuju Švedska, Finska i Austrija. Proces je zaokružen 2000. godine potpisivanjem Ugovora u Nici po kome Evropska unija danas funkcioniše. Od tada su bila još tri proširenja: maja 2004. Unija je brojnija za 10 novih članica (od kojih je 8 bivših socijalističkih država srednje i istočne Evrope); januara  2007. pridružuju se Bugarska i Rumunija, a u julu 2013. Hrvatska postaje punopravna članica.

Da ponovimo:

1992. – Ugovorom iz Mastrihta uspostavljena je Evropska unija

1995. – Evropska unija ima 15 članica – pridružuju joj se Austrija, Finska i Švedska

2000. – Ugovor iz Nice (po njemu danas funkcioniše Unija), stupio na snagu 2003.

2004. – Evropska unija ima 25 članica – pristupaju joj 10 novih članica: Češka republika, Estonija, Kipar, Letonija, Litvanija, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija.

2007. – Evropska unija ima 27 članica – pridružuju joj se Bugarska i Rumunija.

2013. – Evropska unija ima 28 članica – pristupa joj Hrvatska.

Pet država ima status kandidata: Bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Island, Srbija i Turska.  Potencijalni kandidati za članstvo su Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo.