Zajednička spoljna i bezbednosna politika podrazumeva da se sve države članice trude da postignu određene zajedničke spoljnopolitičke ciljeve (na primer uspostavljanje mira na Bliskom Istoku i u drugim kriznim područjima, pružanju pomoći zemljama u razvoju i slično).

Vrednosti i principi na kojima Evropska unija zasniva svoje međunarodne aktivnosti su demokratija, vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, jednakost i ljudsko dostojanstvo, poštovanje Povelje UN i poštovanja međunarodnog prava. Zanimljiv je podatak da se više od pedeset odsto svih izmena u Lisabonskom ugovoru odnosi na oblast Zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Da bi unapredile svoju spoljnopolitičku saradnju, države članice EU imenovale su Visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku koji predstavlja neku vrstu ministra spoljnih poslova EU. Posle usvajanja Lisabonskog sporazuma 19. novembra 2009. godine, Ketrin Ešton izabrana je za Visokog predstavnika Unije za spoljnu i bezbednosnu politiku. Na ovu dužnost stupila je 1. decembra 2009. godine. Visoki predstavnik ima izuzetno važnu ulogu i sledeće nadležnosti:  da sprovodi zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, predsedava sednicama Saveta za spoljne poslove, zadužen je za jedinstveno delovanje na međunarodnom planu, rukovodi političkim dijalogom sa trećim stranama, zastupa stav Unije pred međunarodnim organizacijama, rukovodi Evropskom spoljnom službom i delegacijama Unije u trećim zemljama.