Finansijska kontrola CEPRIS-a je nastavak kampanje zastrašivanja i opstrukcije rada civilnog društva

12. april 2021.

Logo beli 1Organizacije civilnog društva zahtevaju od nadležnih organa da hitno obustave pritisak na CEPRIS i da obustave sve radnje koje za cilj imaju ugrožavanje sloboda udruživanja i izražavanja, kao i onemogućavanje normalnog funkcionisanja organizacija civilnog društva.

Potpisnice ovog saopštenja izražavaju duboku zabrinutost zbog informacije o finansijskoj kontroli koja se već mesec dana po nalogu tužilaštva sprovodi nad Centrom za pravosudna istraživanja (CEPRIS), a koju je sudija Miodrag Majić izneo u jučerašnjem “Utisku nedelje”. U kontekstu prethodnih napada na civilno društvo, očigledno je da ova kontrola predstavlja zloupotrebu institucija i nastavak kontinuirane kampanje državnih organa u cilju zastrašivanja i opstrukcije rada civilnog sektora.

Ovaj vid pritiska nastavak je višegodišnje prakse zloupotrebe institucija, koja je kulminirala u julu prošle godine, dopisom kojim je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma od svih banaka u Srbiji zatražila proveru računa i finansijskih transakcija 57 organizacija, medija i novinara[1]. Prava namera iza ove provere postala je evidentna nakon skorašnjih napada na Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), od strane šefa poslaničke grupe SNS-a Aleksandra Martinovića. Podaci koje je izneo su poznati samo CRTA-i, donatoru, banci i Upravi za sprečavanje pranja novca.

Cilj ovakvog institucionalnog delovanja nije stvarna želja za sprovođenjem zakonskih provera, tim pre što se finansiranje civilnog društva može smatrati jednim od najtransparentnijih, već blokiranje normalnog rada ovog udruženja i njegovih članova. Na ovaj način, država nanosi teško nadoknadivu štetu civilnom društvu kako bi konstruktivnu kritiku ugušila negovanjem narativa koji akitiviste i aktivistkinje etiketira kao strane plaćenike i neprijatelje države i naroda.

Ovakvi postupci ne smeju da prođu bez konsekvenci. Zahtevamo od organa koji vrše sve brojnije i sve neopravdanije kontrole organizacija civilnog društva da, kada utvrde da nije bilo nikakvih nepravilnosti, tu činjenicu i javno obznane i učine sve što je u njihovoj moći da saniraju reputacionu štetu koju su im svojim postupanjem naneli.

Potpisnice:

 1. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 2. Asocijacija DUGA
 3. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 4. Beogradski centar za ljudska prava
 5. BIRN
 6. Biro za društvena istraživanja (BIRODI)
 7. CANVAS
 8. Centar za evropske poslove (CEP)
 9. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)
 10. Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD)
 11. Centar za monitoring i aktivizam – CEMA
 12. Centar za praktičnu politiku
 13. Centar za ženske studije
 14. Civil Rights Defenders
 15. Evropski pokret u Srbiji
 16. Fond za humanitarno pravo
 17. Fondacija Iskorak
 18. Fondacija Sloboda štampe
 19. Građanske inicijative
 20. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 21. Inicijativa mladih za ljudska prava
 22. Inicijativa slobodnih građana – Novi Pazar
 23. Južne vesti
 24. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
 25. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 26. Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
 27. Nezavisno udruženje novinara Vojvodine (NDNV)
 28. Novosadska novinarska škola
 29. Organizacija aktivista REFORMA
 30. Res Publika
 31. Slavko Ćuruvija fondacija
 32. Trag fondacija
 33. Vojvođanski građanski centar

[1] U zvaničnom postupku koje su Specijalne procedure Ujedinjenih nacija pokrenule povodom ovog slučaja, Međudržavno telo za sprečavanje pranja novca (FATF) je stalo na stanovište da  je Srbija u ovom slučaju prekršila preporuke ovog tela u pogledu ovlašćenja finansijskih obaveštajnih službi, a Specijalni izvestioci UN su zaključili da je Vlada Srbije “zloupotrebila mehanizam za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma sa ciljem da zaplaši predstavnike civilnog društva i branitelje ljudskih prava, da ograniči njihov rad i da uguši kritiku vlasti”.