Foto galerija » Projekcija filma - "Susret i tribina" » Promocija filma i debata studenta FPN i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
promocija_filma_susret_20120227_1047348471.jpg
promocija_filma_susret_20120227_1190924317.jpg
promocija_filma_susret_20120227_1254575272.jpg
promocija_filma_susret_20120227_1306838550.jpg
promocija_filma_susret_20120227_1371691054.jpg
promocija_filma_susret_20120227_1394137134.jpg
promocija_filma_susret_20120227_1620816326.jpg
promocija_filma_susret_20120227_1629283479.jpg
promocija_filma_susret_20120227_1638798480.jpg
promocija_filma_susret_20120227_1810414056.jpg
promocija_filma_susret_20120227_1926318938.jpg
promocija_filma_susret_20120227_1998164189.jpg
promocija_filma_susret_20120227_2020611145.jpg
promocija_filma_susret_20120227_2054177154.jpg
promocija_filma_susret_i_debata_studenta_fpn_i_pravnog_fakulteta_univerziteta_u_beogradu_20120227_1172852236.jpg
promocija_filma_susret_i_debata_studenta_fpn_i_pravnog_fakulteta_univerziteta_u_beogradu_20120227_1249887321.jpg
promocija_filma_susret_i_debata_studenta_fpn_i_pravnog_fakulteta_univerziteta_u_beogradu_20120227_1352489765.jpg