Pomoć na putu – Zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju

6. јануара 2018.

Donator: Fondacija „Ana i Vlade Divac” sredstvima Evropske unije

Trajanje: jun 2016 – decembar 2018

Opšti cilj projekta jeste doprinos promociji i zaštiti ljudskih prava migranata, tražilaca azila i izbeglica koje se nalaze na teritoriji Srbije i Makedonije.

Nosilac ovog regionalnog projekta je Fondacija „Ana i Vlade Divac”, a partneri na projektu su, pored Beogradskog centra za ljudska prava, Udruženje samarićanskih radnika (ASB), Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije (MHC) i Novosadski humanitarni centar (NSHC).

Jedna od glavnih aktivnosti na projektu je formiranje mreže partnera i jačanje kapaciteta 20 lokalnih organizacija civilnog društva iz Makedonije i Srbije, koje pružaju pomoć migrantima i izbeglicama. Uspostavljanje regionalne mreže organizacija civilnog društva doprineće unapređenju njihovih sposobnosti da postupaju u situacijama kršenja ljudskih prava migranata i izbeglica, koristeći posebni mehanizam koji će biti razrađen u okviru projekta.