(H)rom(i) pravednik

8. oktobar 2014.

hand discriminating black goldfishPred vama je tekst Milene Milić, polaznice treninga o nediskriminaciji i radu sa osetljivim grupama za kordinatore/ke Kancelarija za mlade i predstavnike/ce organizacija civilnog društva koji su zajedno organizovali Misija OEBS u Srbiji, Ministarstvo omladine i sporta i Beogradski centar za ljudska prava.

http://www.koms.rs/hromi-pravednik/