I dalje bez uslova za učešće OCD u izradi Strategije za podsticajno okruženje za civilno društvo

9. jul 2021.

Povodom učestalih zvaničnih, ali i neformalnih, poziva organizacijama civilnog društva da se ipak uključe u konsultativni proces sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji, podsećamo da se izuzetno netrpeljiva atmosfera prema civilnom društvu, zbog koje su organizacije civilnog društva u aprilu ove godine donele odluku o neučešću u ovom procesu nije promenila.

Tom prilikom su Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Vladi Srbije upućeni sledeći zahtevi :

● da Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavi izveštaj o slučaju “Spisak”, i da nadležne institucije pokrenu postupak utvrđivanja odgovornosti za prekoračenje ovlašćenja Uprave propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

● da Narodna skupština zaustavi kršenje Etičkog kodeksa i zloupotrebu ove institucije za širenje laži, etiketiranje i zastrašivanje civilnog sektora;

● da se zaustave tabloidne kampanje protiv civilnog sektora i nezavisnih novinara i novinarki u prorežimskim medijima.

S tim u vezi, još jednom podsećamo da su bez epiloga prošli slučajevi žestokih napada u Narodnoj skupštini Republike Srbije na civilno društvo i nezavisne medije tokom marta meseca 2021. godine. Tih dana je nekoliko narodnih poslanika, uključujući i šefa najbrojnije poslaničke grupe, Aleksandra Martinovića, izašlo iz okvira prihvatljivog ponašanja i zloupotrebilo Parlament za verbalne napade kojima su širili netrpeljivost i mržnju prema udruženju CRTA i nezavisnom istraživačkom mediju KRIK, kao i za maliciozne lične napade na nekoliko aktivista. Dalje, ni posle godinu dana od slučaja ’Spisak’ i dalje nisu preduzeti koraci za utvrđivanje odgovornosti Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma za to što je ovaj organ bez jasnog pravnog osnova uputio zahtev svim bankama u Srbiji da dostave podatke o računima i transakcijama 37 organizacija i 20 pojedinaca iz sfere medija i civilnog društva.

OCD su više puta od nadležnih tražile dijalog u cilju hitnog rešavanja zahteva koji su predočeni Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koje se, pak, sa svoje strane javno proglasilo nenadležnim za rešavanje pritisaka i napada na civilno društvo. Odgovornost ovog ministarstva, kao i svih drugih institucija, je da poštujući Ustav i zakone Srbije utiču na obezbeđivanje osnovih uslova za rad i delovanje civilnog društva, pre otpočinjanja bilo kakvog procesa koji bi promovisao podsticajno okruženje.

Ukoliko institucije države Srbije zaista iskreno žele da Strategijom stvore podsticajno okruženje za rad civilnog društva i nemaju nameru simuliranja dijaloga i demokratije, verujemo da će učiniti sve što je u njihovoj moći da ispune naše prethodno upućene zahteve. Za uživanje visokih standarda savremene demokratije, otvorenog društva i medijskih sloboda, negovanje kulture dijaloga i stvaranje tolerantnog društvenog ambijenta nephodno je da ključni društveni i politički akteri civilno društvo vide kao važnog partnera čije su aktivnosti usmerene na unapređenje uslova života svih građana Srbije.

 

Potpisnice:

 • Građanske inicijative
 • Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • Beogradski centar za ljudska prava
 • Catalyst Balkans
 • Centar za evropske politike
 • Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)
 • Evropski pokret u Srbiji
 • Fond za humanitarno pravo
 • Inicijativa mladih za ljudska prava
 • Inicijativa za ekonomska i socijalna prava- A11
 • Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM
 • Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 • Autonomni ženski centar
 • Nezavisno udruženje novinara Srbije
 • Biro za društvena istraživanja
 • Omladinski centar CK13
 • Centar za praktičnu politiku
 • Partneri Srbija
 • Slavko Ćuruvija fondacija
 • Trag fondacija
 • Transparentnost Srbija
 • Vojvođanski građanski centar
 • Centar za vladavinu prava
 • PROTECTA