Dobro jutro sa - gost Gojko Pantovic - (TV KCN 04.04.2016)

5. april 2016.

Tv kopernukus, 4.4.2016. Gost Gojko Pantović, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava.
Priča o sigurnom prostoru

5. april 2016.

Piše: Nevena Nikolić, istraživačica Beogradskog centra za ljudska prava Obeshrabrujuće je ovo moje mesečno udomljavanje u kategoriju neaktivnih mladih. Poražava me troma statistika koja se ne menja, konstantnih plus-minus 70 posto. Nema napora, ni ličnog ni sistemskog, za promenu dinamike.
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju osudio je Radovana Karadžića

29. mart 2016.

Pretresno veće Haškog tribunala osudilo je 24. marta 2016. godine ratnog političkog lidera bosanskih Srba, Radovana Karadžića, za brojne zločine počinjene tokom sukoba na kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Prvostepena presuda je ovde, napisana na 2615 stranica, koju ni Karadžićevi branioci celu neće čitati. Pristupačniji rezime nalazi se ovde.
Sloboda medija jedno od najugroženijih ljudskih prava

23. mart 2016.

Sloboda medija jedno je od najugroženijih ljudskih prava u 2015. godini uticaj vlasti na uredjivačku politiku je velik, a povećan je i broj napada na novinare, rečeno je danas u Beogradu, na predstavljanju izveštaja Beogradskog centra o ljudskim pravima."Stepen slobode medija u 2015. godini našao se pred najvećim iskušenjima u 21 veku.
Ljudska prava u 2015. godini ugroženija nego prethodnih godina

23. mart 2016.

U Srbiji su u 2015. godini ljudska prava bila ugroženija nego prethodnih godina, navodi se u danas predstavljenom izveštaju Beogradskog centra za ljudska prava.Kako se navodi, posebno su bila ugrožena ekonomsko-socijalna prava i pravo na slobodu izražavanja, a smanjeno je bilo i poverenje u državne institucije zbog velikog uticaja politike.
Beogradski centar za ljudska prava: Ljudska prava u Srbiji 2015. godine ugroženija nego u prethodnom periodu

22. mart 2016.

U Srbiji su u 2015. godini ljudska prava bila ugroženija nego prethodnih godina, navodi se u danas predstavljenom izveštaju Beogradskog centra za ljudska prava.Kako se navodi, posebno su bila ugrožena ekonomsko-socijalna prava i pravo na slobodu izražavanja, a smanjeno je bilo i poverenje u državne institucije zbog velikog uticaja politike.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima