Održan okrugli sto "Migracije u 2016.godini: programi i politike za posebno osetljive grupe izbeglica - žene i devojčice"

29. septembar 2016.

U sredu 28. septembra 2016. godine u Subotici održan je okrugli sto „Migracije u 2016. godini: programi i politike za posebno osetljive grupe izbeglica – žene i devojčice“ u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava. Održavanje ovog skupa pomogle su organizacije Oxfam i UN Women.
Konkurs za novu generaciju Škole ljudskih prava "Vojin Dimitrijević"

29. septembar 2016.

Škola ljudskih prava Vojin Dimitrijević namenjena je prvenstveno studentima završnih godina ili poslediplomskih studija prava i drugih društvenih nauka, ali i svima onima koji žele više da saznaju, angažuju se i doprinesu poštovanju ljudskih prava u našoj zemlji.  Škola će se održati u periodu od 25. oktobra do 25. novembra 2016.
Dokumentarni filmovi Beogradskog centra za ljudska prava [Ostanak] [Dom] [Alternativne sankcije]

26. septembar 2016.

[Ostanak]  Integracija u lokalnu zajednicu jedan je od preduslova da osoba kojoj je dodeljena međunarodna zaštita može da vodi dostojanstven i bezbedan život u državu prijema. Zakon o azilu u članu 46 predviđa da Srbija, u okviru svojih mogućnosti,obezbedi uslove za uključivanje izbeglica u društveni, kulturni i privredni život, ali i da im omogući naturalizaciju.
Održan trening ,,Društvene promene i integracija izbeglica”

21. septembar 2016.

  Pravnici Beogradskog centra za ljudska prava učestvovali su na seminaru ,,Društvene promene i integracija izbeglica” u Briselu koji je, u saradnji sa Savetom Evrope i ambasadom Sjedinjenih Američkih Država pri Evropskoj Uniji, organizovao Evropski Savet za izbeglice i prognanike (ECRE).
Novi Zakon o azilu Srbije još uvek nije ušao u skupštinsku proceduru

19. septembar 2016.

Istinomer, 16. septembar:Kompletnu vest pogledajte na internet stranici Istinomera.   U jeku predizborne kampanje tadašnji predesednik tehničke Vlade, a današnji premijer, Aleksandar Vučić najavio je usvajanje ključnog zakona kojim se reguliše oblast migracione politike.
Nikola Kovačević: Mnogi idu Orbanovim stopama

19. septembar 2016.

Da li Srbija menja svoju politiku prema izbeglicama? O ovoj temi za Radio Slobodna Evropa govorio je Nikola Kovačević, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava: Mislim da se donekle i opravdano kod nas stvorila bojazan da bi Srbija mogla da postane zemlja u kojoj će izbeglice biti zaglavljene.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima