Informisanost mladih u toku pandemije nastale usled COVID-19

14. maj 2020.

Informisanost mladih covid-19 1Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava sproveo je online anketu sa ciljem da sazna nešto više o tome koliko su mladi bili informisani o aktuelnoj situaciji u državi tokom vanrednog stanja proglašenog zbog zarazne bolesti COVID-19. Anketa je sprovedena u okviru kampanje #O_jednoj_izolovanoj_mladosti u periodu od 31. marta do 11. aprila 2020. godine kroz online upitnik sa pitanjima koja su se ticala informisanosti o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi Srbija, kao i gotovo čitav svet, kao i sa pitanjima koja su se odnosila na mentalno zdravlje i podršku i solidarnost među mladima.

Što se tiče informisanosti mladih, anketa je pokazala da je više od polovine mladih, tačnije 57,4 odsto smatralo da su bili dobro informisani o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom COVID-19. Čak 25,6 odsto učesnika ankete smatralo je da su preplavljeni informacijama odnosno previše informisani, 13,8 da su bili srednje informisani, dok je svega 1 odsto anketiranih smatrao da nisu bili dovoljno informisani i isto toliko anketiranih nije ni želelo da uopšte bude informisano na ovu temu.

Mladi su se najviše informisali putem internet portala, 75,4 odsto anketiranih, zatim putem televizije i društvenih mreža. Upadljivo manji broj anketiranih se informisao putem novina ili radija. Što se tiče društevnih mreža gotovo podjednako su se informisali na instagramu, i to najviše kroz Instagram influensere i na fejsbuku, zatim preko jutjuba i redita, a najmanje su koristili tviter. Od televizija, prednjači kablovska televizija N1 putem koje se informisalo 47,6 odsto anketiranih, zatim RTS 33,3 odsto anketiranih, a zatim slede ostale televizije u Srbiji. 

Anketa je pokazala i da je svega 8,7 odsto mladih u potpunosti verovalo izvorima informisanja koje su koristili, a da čak 83 odsto anketiranih nisu bili u poptunosti poverljivi u svoje izvore informisanja o aktulenoj situaciji nastaloj tokom pandemije koronavirusa. Mladi takođe nisu bili preterano poverljivi ni prema mišljenjima i stavovima struke, kao ni prema informacijama koje su bile iznošene na redovnim dnevnim konferencijama za medije u Srbiji. Ipak, mladi su u ovom periodu posećivali portale poznatih i priznatih organizacija i institucija, najviše sajt Svetske zdravstvene organizacije, World meters/Covid 19 i covid-19.rs. Od stranih medija ubedljivo najviše su pratili BBC, a zatim New York Times i Guardina, Al Jazeeru i CNN.

Anketa je sprovedena upotrebom online anketnog upitnika, kombinovanog tipa pitanja (otvorena i zatvorena pitanja). Upitnik su popunjavali mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Pitanja su bila podeljena u tri celine: Informisanost, Mentalno zdravlje, Mladi mladima. Ukupno je bilo 19 pitanja. Odgovori ispitanika prikupljeni su elektronskim putem od 31. marta do 11. aprila 2020. godine, nakon čega se pristupilo obradi i analizi dobijenih podataka. U narednom period objavićemo rezultate ankete i za druge dve celine ovog upitnika.

Kampanja #O_jednoj_izolovanoj_mladosti realizuje se uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Informisanost mladih covid-19 2Informisanost mladih covid-19 3 Informisanost mladih covid-19 4Informisanost mladih covid-19 5 Informisanost mladih covid-19 6 Informisanost mladih covid-19 7 Informisanost mladih covid-19 8 Informisanost mladih covid-19 9 Informisanost mladih covid-19 10