Inicijativa za izradu nacrta zakona o dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija

20. septembar 2019.

Beogradski centar za ljudska prava uputio je ministarki pravde Neli Kuburović inicijativu da se zakonom uredi vršenje bezbednosnih pregleda i pretresa u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. 

Tekst inicijative možete pročitati ovde.