Iskustvo studentkinje FPN-a na stažiranju u Beogradskom centru za ljudska prava

26. avgust 2020.

Piše Bojana Pravilović, diplomirana politikološkinja za međunarodne poslove

za tekst o staziranjuRad, znanje i iskustvo koje sam stekla u Beogradskom centru za ljudska prava je obilježilo moju posljednju godinu studiranja. Počelo je sa nevjerovatnih 10 dana i Školom ljudskih prava ,,Vojin Dimitrijević’’ koja mi je pružila ogromnu količinu znanja za relativno kratak vremenski period. Škola nije bila puko teorijsko znanje već razmjena mišljenja koja su često bila različita i vodila do argumentovanih debata, ali je pružila i mogućnost da mnoga ljudska prava sagledam iz drugačije perspektive i otkrijem da postoji toliko toga o čemu ranije nisam ni razmišljala. Vjerovatno i najveća prednost Škole jeste činjenica da sam bila upoznata sa veoma širokim spektrom ljudskih prava – onih koja su i ranije bila predmet mog interesovanja, ali i mnoga druga o kojima sam ranije čitala, ali nisam bila svjesna koliki značaj imaju i za pojedinca i za društvo kao cjelinu.

Posebno bih istakla predavanje Milana Markovića gdje su prava osoba sa invaliditetom dobila apsolutno novu dimenziju. Tada sam shvatila da sam iz pogrešnog ugla posmatrala ova prava i da nije akcenat na tome da mi nekome pružimo pomoć već da njima nije potrebna pomoć ako su im stvoreni uslovi za funkcionisanje koje ima svako ljudsko biće. Shvatila sam da oni ne žele da im moje ruke pomognu da se spuste niz stepenice, oni žele da postoji odgovarajući prolaz za njih. Takođe, mnoge teme su na predavanjima problematizovane i prikazane kroz razne primjere iz prakse i to nam je dodatno približilo samu važnost Škole. Simulacija suđenja je bila pravi izazov i pokazala na koliko pojedinosti je potrebno obratiti pažnju prilikom rješavanja nekog slučaja.

Nakon završene Škole ljudskih prava, dobila sam mogućnost i za praksu i nastavak rada koji će dopuniti znanje koje sam stekla u prethodnom periodu. Glavni fokus je bilo istraživanje Evropskog suda za ljudska prava. Tada kao studentkinja društvenog fakulteta, moje znanje na ovu temu je bilo prilično siromašno i smatrala sam da je ovo pravi način da ga dopunim. I pored drugih stvari koje sam radila u Beogradskom centru za ljudska prava, najviše vremena sam posvetila upravo istraživanja na ovu temu. Samo istraživanje je trajalo oko mjesec dana i zaista je ispunilo jedan od glavnih ciljeva, a to je da bolje razumijem ovu sudsku instituciju i da je sagledam kao cjelinu sa svim složenostima koje posjeduje. Mnogobrojni pojmovi koje sam istraživala bili su usko povezani upravo sa temama i ljudskim pravima koje smo obrađivali tokom Škole i to je samo istraživanje učinilo još zanimljivijim.

Škola ljudskih prava i rad sa ljudima iz Beogradskog centra za ljudska prava je iskustvo koje bih preporučila svima, a posebno studentima i studentkinjama društvenih fakulteta. To je mjesto gdje će ljudi sa kojima radite imati ogromnu količinu strpljenja i razumjevanja za Vaš rad u svakom trenutku.