Za Beogradski centar za ljudska prava uvek je bilo važno da sazna kakvi su stavovi građana o temama kojima se Centar bavi. Stavovi građana, koji su konačni korisnici svih Centrovih programa, u velikoj meri određuju vrstu, meru, pravac ali i konačan efekat svake aktivnosti. Zbog toga je Centar s posebnom pažnjom razvijao i analizirao istraživanja javnog mnenja kako bi na empirijski način došao do saznanja o stvarnim dometima uživanja ljudskih prava, o preprekama u njihovom ostvarivanju, o ukupnom shvatanju ljudskih prava i potrebi njihovog unapređivanja. Rezultate istraživanja Centar je objavljivao kao deo svojih sveobuhvatnih godišnjih izveštaja o stanju ljudskih prava

Istraživanja su predstavljala posebno dragoceni materijal za sve saradnike Centra i autore izveštaja, jer je tek sa njima ukupan pregled ljudskih prava bio zaokružen i uverljiv, a samom izveštaju je davao aktuelnost, odraz duha vremena i raspoloženja društva u kome je nastajao.

Centar su posebno interesovale teme koje su delile javnost  i svojom važnošću postajale svakodnevna politička tema. Posle demokratskih promena, ispitivali smo stavove javnosti o institucijama međunarodnog krivičnog pravosuđa, otpočinjanju procesa suočavanja s prošlošću, odgovornosti i pomirenju. Želeći da na najcelishodniji način učestvuje u ovim procesima, Centar je od 2003. godine sproveo posebna tematska istraživanja na temu odnosa prema Krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, radu domaćeg pravosuđa u vezi s ratnim zločinima, nasilničkim događajima tokom devedesetih godina, spremnosti građana da se suoče s posledicama prošlosti, i izvukao važne i poučne zaključke koji su predstavljani i u zemlji i u inostranstvu, na različitim skupovima, konferencijama i stručnim raspravama.

Beogradski centar je istraživanja javnog mnenja preduzimao u odličnoj saradnji s agencijama SCAN iz Novog Sada i Ipsos Strategic Marketing doo. iz Beograda.