Predstavljeno istraživanje: Mladi i preduzetništvo

23. decembar 2020.

OunrxRQntIIstrazivanje__Mladi_i_preduzetnistvo_U utorak 22. decembra u Medija centru u Beogradu predstavljeno je istraživanje „Mladi i preduzetništvo“ koje je sprovedeno kroz EU projekat ‘Naša zajednica, naša budućnost’ – Veća saradnja i zapošljavanje mladih“ za bolje razumevanje nezaposlenosti mladih. Istraživanje je sprovela Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava, organizacijom “M-peeria” i Nacionalnom asocijacijom praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR).

Prema podacima iz istraživanja procenat nezaposlenih mladih osoba iznosi oko 20% od ukupnog nezaposlenog stanovništva. Najveći broj mladih kao jedan od osnovnih razloga za samozapošljavanje navodi da nisu mogli da pronađu posao za platu, a novac za započinjanje sopstvenog posla su dobili od porodice ili prijatelja. Pored analize preduzetništva mladih, istraživanje sadrži i preporuke za unapređenje politika za razvoj preduzetništva.

QIFkaGQcuWNevena_NikolicRezutlate istraživanja i detalje projekta predstavili su Nevena Nikolić, koordinatorka Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava,  istraživač Miloš Stančić i Milica Borjanić, programska koordinatorka KOMS-a.

Cilj istraživanja je podizanje svesti šire javnosti, kao i privrednih subjekata i mladih nezaposlenih osoba, pružanje boljeg razumevanja položaja mladih u sferi samozapošljavanja i identifikovanje izazova sa kojima se ovi mladi suočavaju. Konkretne preporuke koje su izašle iz istraživanja upućene su Vladi Srbije, državnim institucijama i organizacijama koje se bave zapošljavanjem i podsticanjem samozapošljavanja. Ova akcija deo je globalnog projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Srbije.

Istraživanje u PDF formatu možete preuzeti ovde.

Predstavljanje istraživanja možete pogledati na ovom linku na youtube: