Izgradnja poverenja – Imunizacija #NaTebiJe

17. децембра 2021.

Donator: Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji i drugi partneri
Partner: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd
Trajanje projekta: 1. maj 2021 – 30. novembar 2021.

Projekat imunizacije #NaTebiJe ima za cilj izgradnju poverenja mladih u preporuke struke kada su u pitanju imunizacija i epidemiološke mere, a predstavlja odgovor na slab odziv mladih ljudi na vakcinaciju protiv korona virusa, uzrokovan dezinformacijama, nezainteresovanošću i nepoverenjem mladih u sam proces imunizacije. Kampanja “NaTebiJe” stavlja mlade u fokus, daje im prostor da pitaju, da izraze svoje nedoumice i nudi odgovore i konkretne informacije, naglašavajući individualni doprinos koji oni mogu da daju u kontroli epidemije. U tu svrhu otvoren je mejl pitanjavakcinacija@zzzzsbg.rs na koji su mladi slali stručnom timu Studentske poliklinike sva svoja pitanja u vezi vakcinacije i korona virusa, a koji su kasnije predočeni u tri brošure sa najčešće postavljenim pitanjima mladih. Tokom projekta su održana tri događaja sa stručnim timovima lekara i lekarki, a kampanja je obuhvatila i ilustracije, vizuale, podsticanje diskusije o ovoj temi na socijalnim mrežama kao i video #MenjajBrojke.