Izjava Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava

7. mart 2017.

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava  je 24. februara 2017. godine, objavio dokument kojim se jasno navode  dužnosti država prema izbeglicama i migrantima po osnovu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.Dokument možete preuzeti ovde.