Izrada Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju za Srbiju – Multikulturalnost – Snaga različitosti

9. januar 2004.

Donator:  Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i Crnoj Gori (UNDP).
Trajanje projekta: okrtobar 2004 – septembar 2005

Izveštaj o humanom razvoju (Human Divelopement Report) je urađen u saradnji s Ekonomskim institutom iz Beograda. Tema izveštaja je multikulturalizam. Korišćenjem multidisciplinarnog pristupa dat je sveobuhvatan prikaz jedne od najizraženijih karakteristika Srbije – njene kulturne različitosti. Izveštaj je predstavljen javnosti u septembru 2005. godine u Predsedništvu Srbije a potom i u važnijim univerzitetskim centrima u Srbiji.Nacionalni izveštaj o humanom razvoju bio je usmeren na analizu različitih aspekata i dimenzija multikulturalnosti u Srbiji. Njegov prvenstveni cilj bio je da, uzmajući u obzir socijalne i ekonomske uslove kojima žive nacionalne manjine, identifikuje posebne problem sa kojima se susreću kao i da da preporuke za ravnopravno učešće nacionalni manjina u društvu.

Teme kojima se bavi ovaj izveštaj su:

  • Geografska predstavljenost i istorijsko nasleđe multikulturalnosti u Srbiji i regionalni pristup zasnovan na istorijskim činjenicama i predhodnim istraživanjima
  • Ljudska i manjinska prava čije je poštovnje od velikog značaja za manjine: zabrana diskriminacije, pravo na očuvanje kulture, pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, pravo da koriste svoj jezik, pravo da održavaju institucionalne veze sa matičnom državom, pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti, slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu okupljanje i udruživanja, učešće manjina u javnom, političkom, socijalnom i ekonomskom životu zajednice.
  • Situaciju u Vojvodini, Sandžaku i opštinama u južnoj Srbiji
  • Romi kao posebno ugrožena grupa koja je najviše izložena siromaštvu
  • Učešće pripadnika nacionalnih manjina koji se bave sivom ekonomijom 
  • Preporuke o tome kako obezbediti jednako učešće najugroženijih manjinskih grupa.

Izveštaj možete da pročitate ovde…