Izveštaji o stanju ljudskih prava

18. februar 2013.

U nameri da se što sveobuhvatnije analizira stanje ljudskih prava u zemlji Beogradski centar za ljudska prava je 1998. godine počeo da priprema i objavljuje godišnje izveštaje o pravu i praksi uživanja i zaštite ljudskih prava.

Izveštaji izlaze na srpskom i engleskom jeziku i sadrže poređenje domaćih zakona i drugih propisa s međunarodnim normama koje obavezuju Srbiju (ranije SRJ, Državnu zajednicu Srbija i Crna Gora). U drugom delu Izveštaja prati se primena propisa o ljudskim pravima. Saradnici Centra redovno prate štampu, izveštaje domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i međuvladinih organizacija.

Centar je nekoliko godina uspeo da obezbedi istraživanje stanja pravne svesti o ljudskim pravima i da rezultate istraživanja uključi u Izveštaj o stanju ljudskih prava. Istraživanje se sprovodilo na uzorku od 2.200 ispitanika.

Svake godine se ukazuje na šire probleme, koji uslovljavaju odnos prema pitanjima ljudskih prava. Zato jedan deo Izveštaja sadrži sažete prikaze onih tema koje su u tom pogledu izgledale najvažnije o određenoj godini.