Jačanje kapaciteta Beogradskog centra za ljudska prava tokom aktuelne izbegličke krize

24. decembar 2015.

 Donator:  Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu

 Trajanje:  decembar 2015 – decembar 2016 

 Cilj ovog projekta bio je povećanje sposobnosti pravnog tima Beogradskog centra za ljudska prava za efikasno pružanje pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila kako bi adekvatno mogli da doprinesu unapređenju položaja izbeglica u Srbiji kroz direktno pružanje pravne pomoći i istraživanje u kojoj je meri postupak azila u Srbiji usklađen sa međunarodnim standardima ljudskih prava.Projekat je omogućio Beogradskom centru za ljudska prava da angažuje veći broj pravnika i unapredi njihove sposobnosti kako bi na taj način što veći broj izbeglica dobio relevantne informacije o njihovim pravima i adekvatnu pravnu pomoć u sudskim i upravnim postupcima. Projektni tim je prošao kroz ukupno osam treninga o upravnom postupku, zaštiti nepraćene dece u kriznoj situaciji, praksi Evropskog suda za ljudska prava, strateškom zastupanju i zagovaranju, proceni zahteva za azil, zastupanju tražilaca azila pred Ustavnim sudom Srbije, integraciji izbeglica i primerima dobre prakse u ovoj oblasti, i zaštiti ljudskih prava izbeglica. Treninge su održali istaknuti stručnjaci iz ovih oblasti.